Frimann Biler Maribo
FRIMANN BILER I MARIBO
Klik på fotoet for at få vist et større.

FRIMANN BILER i Maribo

FRIMANN BILER, der siden 1984 har drevet TOYOTA forhandling i Nykøbing Falster, overtog BILHUSET i Maribo med virkning fra 01. januar 2007. BILHUSET i Maribo har siden 1984 haft forhandling af CITROËN på Midtlolland under ledelse af Erik Jensen, først som forretningsfører og siden år 2000 som indehaver.

Straks efter FRIMANN BILER's overtagelse af BILHUSET begyndte et større om- og tilbygningsarbejde for at gøre plads til endnu et bilmærke på adressen, TOYOTA. TOYOTA er herefter tilbage, ikke alene på Midtlolland, men til samme adresse. Byggeriet blev den 01. juli 1977 indviet sammen med en reception for den nyåbnede TOYOTA forhandling. Denne forhandling stoppede dog den 15. november 1978 hvorefter bygningen blev overtaget af Harly Petersen til andet formål.

Det er derfor glædeligt for "os autofolk" at TOYOTA - forhandlingen "kommer tilbage" til det midtlollandske og føjer endnu en aktivitet til autobranchen i Maribo. Nogle vil måske føle at der kommer "nogen udefra" og "tager" noget forretning fra os andre - det er en noget ensidig betragtning. For mig at se gavner enhver forøget aktivitet bysens samlede autobranche - autobranchens største konkurrenter er trods alt de butikker / andre erhvervsdrivende der sælger længerevarende forbrugsgoder - ikke andre dele af autobranchen.

Arbejdet med udstillingen for såvel CITROËN som TOYOTA biler er nu tilendebragt og dette blev den 17. januar 2008 kl. 18.00 markeret med en noget anderledes reception end der sædvanligvis bliver anvendt.

Byens erhvervsliv var indbudt til denne aften - en aften der startede med en præsentation af Kim Frimann. Efter præsentationen orienterede indehaveren af Vinhset omkring forskellige vintyper som ved samme lejlighed kunne prøvesmages. Efter denne præsentation blev serveret en let anretning hvorefter Maribo Musikskole fremførte nogle sange for os.

En hyggelig aften for os alle der deltog - noget usædvanligt der tegner godt for fremtiden - der skal fornyelse til - herligt.

I weekenden lørdag den 19. og søndag den 20. januar 2008 markeres åbningen med et åbent hus arrangement. At dømme efter besøgstallet lørdag kl. 13.00 ser det ud til at den nye forhandling har lokal interesse.

Jørn Jørgensen.

Nedenfor vises et par foto fra byggeriet af udstillingsbygningen.

Værkstedet er netop nu ved at blive udvidet i østlig retning.


Frimann Biler 29. september 2007

29. september 2007

Den "gamle" udstilling er fjernet og grund, gulve og fundamenter for den nye er støbt. Forplads / udstillingsplads foran udstilling er ligeledes etableret.

Frimman Biler 13. oktober 2007

13. oktober 2007

Så er konturerne af den nye udstillingsbygning synlige. Resten skal jo bare "skrues sammen"   - ah, det er nok ikke så ligetil.