Send mail

4930-Logo

Lolland Falster logo

Valdemar Henriksens Vej i Maribo

Fotoet viser den østlige del af Valdemar
Henriksens Vej i Maribo's nordlige industriområde.
Vejen, ja den er ubrugelig efter jordoplag
og efterfølgende læsning.

Klik på foto for at se en større udgave.

Klik her for at se den annonce der henvises til.

Landmænd - brug dog vejene

Hvert efterår kan man i de lokale uge- og dagblade se annoncer hvor Lolland Kommune opremser de regler der er for brug af vejrabatter her i vort område - bla. regler omkring retablering ved skader efter roekørsel.

Annoncerne burde ikke være nødvendige, for hvad er mere naturligt end at rydde op efter sig når man har forvoldt skade på andres ejendom - i disse tilfælde ejendom der tilhører os alle.

Men nej, sådan er det desværre ikke længere. Se blot på vore veje. Om det er lokale eller "udenbys" ledningsejere der har gravet vejene op, efterlades disse i en uforsvarlig stand - en stand der væsentligt reducerer restlevetiden.

Da der ikke sker nogen offentlig indgriben, kan jeg ikke tro andet end at vore veje er lavere prioriteret end rabatterne.

Mit råd til egnens landmænd må derfor være : Brug vejene til opmagasinering af roer og andre afgrøder og spar oprydningen / retableringen.

Er du i tvivl om hvordan vejen kan efterlades - kør da ud til Valdemar Henriksens Vej i Maribo og se den østlige del.

I min efterhånden fremskredne alder har jeg lært forskellige oversættelser af lokalt sprogbrug mht. entreprenørarbejde. Denne viden vil jeg have lov at videregive til dig som læser.
Området bliver banket op med grus betyder : Hullet fyldes med plutte.
Området retableres som det var ingen opgravning betyder : Jeg vil skide dig et stykke.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.