CO2

Siden er oprettet 15. november 2009.

CO2 udslip   - sågar kaldet CO2 forurening

Ja, CO2 er tilsyneladende stærke sager   - altså hvis man skal tro de "informationer" der dagligt fremkommer omkring afbrænding af fossile brændstoffer.

Luftarten CO2 er udråbt til kilden til snart sagt alle ulykker nu og i fremtiden. Det er vigtigt her at spørge sig selv :
Er det så slemt med den CO2 som der bliver sagt / spået om ?
Svaret fra mig er klart : Nej, jeg tror ikke på alle de påstande omkring CO2'ens indvirkning på vor planet.

Når jeg har fortalt om min tvivl, vil jeg ikke undlade at sige at der skal skæres kraftigt ned på forbruget af fossile brændstoffer i fremtiden   - mængden af bl.a. olie og naturgas er kraftigt begrænset ( i hvert fald i de allerede kendte reserver ). Selv om teknologien til at finde nye forkomster i undergrunden hele tiden bliver forbedret, løber vi tør inden for en overskuelig årrække.

Ved den første oliekrise i 1973 blev der sagt at verden havde oliereserver til 30 års forbrug. Det er nu 36 år siden   - der bliver stadig sagt at vi har reserver til 30 års forbrug. Jo, teknologien til olieudvindig er væsentlig forbedret i den mellemliggende tid.

Ved afbrænding af brændstoffer der indeholder kul ( kul og kulforbindelser ) udvikles der bl.a. CO2 ( kaldes kultveilte eller kuldioxid ). Denne CO2 skabes kun ved fuldstændig forbrænding af kulstof ( eller kulstofforbindelser ) når der er ilt ( O2 )til rådighed i rigelig mængde. Såfremt kulstof forbrændes ved et underskud af ilt bliver der udviklet CO ( kulilte, kulmonooxid ).

CO2 er ikke farlig ved indånding i begrænset mængde hvorimod CO er dødbringende allerede ved et begrænset indhold i indåndingsluften ( 3 - 4% ). CO er usynlig, tungere end atmosfærisk luft og, som før nævnt, sundhedsskadelig ( hovedpine og svimmelhed ved 1 - 2% ), idet denne luftart optages i blodet og hæmmer optagelse af ilt i den menneskelige organisme. Luftarten CO2 anvendes bredt i industri og håndværk til f.eks. beskyttelsesgas ved MAG svejsning ligesom den anvendes til brandslukning.

I det følgende vil jeg holde mig til forbrænding af kulbrinter (HC) i bilmotorer, hvor jeg er "på hjemmebane"   - tallene for effektivitet i forbrændingen afviger dog ikke uanset hvilken form for forbrænding der er tale om.

Når benzin ( eller diesel ) forbrændes med rigelig tilførsel af ilt skabes en stor mængde CO2 ( ca. 13% såfremt motoren ikke er forsynet med katalysator ). Foruden denne store mængde CO2 indeholder udstødningen også en mindre del CO ( måske 1% ), en mindre mængde uforbrændt brændstof ( HC, måske 300 ppm - ( parts per million ) altså 300/1.000.000 )) samt en endnu mindre mængde nitrogenoxider ( NOX ).

CO, HC og NOX er sundhedsskadelige men disse luftarter tales der ikke så meget om. Derimod går talen på CO2 udslippet, et udslip der sågar betegnes CO2 forurening. At kalde et udslip af den ufarlige luftart CO2 for en forurening går ud over min forstand.

Hvis en begrænsning af CO2 udslippet fra en forbrændingsmotor er ønskeligt er vejen til dette ligetil : Begræns motorens effektivitet ved at tilføre mindre atmosfærisk luft ( og dermed ilt ) til forbrændingen. Dette kan evt. gøres ved at undlade regelmæssig udskiftning af luftfilter. Resultatet vil ikke udeblive   - det procentvise indhold af CO2 i udstødningen vil blive lavere ( måske 7 - 8% ).

Ulempen er, set med mine øjne, er at mængden af de ovenfor nævnte sundhedsskadelige stoffer i udstødningen stiger. CO2 udslippet er dog blevet væsentligt reduceret.

"Værre" ser det dog ud når bilen er udstyret med katalysator   - katalysatoren "brænder" ( omdanner ) udstødningsningens indhold af CO og HC til yderligere indhold af CO2 ( og vand H2O ). Indholdet af CO2 vil typisk være på ca. 16%. Indholdet af CO vil være praktisk talt nul samtidig med at indholdet af uforbrændt brændstof også næsten vil være elimineret.