Send mail

4930-Logo

Lolland Falster logo

Ikke mre fælles vask

Klik på foto for at åbne et større version.
Forklaringen til Lolland Kommunes aftale med Berendsen
kan måske findes i ovenstående eller ...

Siden er oprettet 07. november 2014.

Ej mere fælles vask

Fredag den 31. oktober kunne man i Folketidende læse om Lolland Kommune der havde opsagt en aftale med Maribo Fællesvask om leje og vask af arbejdstøj for Hjemmeplejen. Årsagen til denne opsigelse er at "vi" har fået et bedre tilbud fra firmaet Berendsen - et bedre tilbud der oven i købet giver en årlig besparelse på minus kr. 400.000,00.

Opsigelsen afstedkommer at Maribo Fællesvask straks har opsagt 5 medarbejdere - og efter nogle få måneder får yderligere 15 medarbejdere en fyreseddel, fordi produktionslinjen til denne forrm for arbejdsbeklædning flyttes tættere på de tilbageværende kunder.

Denne beslutning er, stadig iflg. Folketidende, taget af Lolland Kommunes direktion uden unødig indblanding fra de folkevalgte politikere - en beslutning der for mig er fuldt forståelig.

Virksomheder er jo i bund og grund kun til besvær for den kommunale administration - drift af en kommune er ligesom at spille sorteper - sorteper i form af virksomheder og deres ansatte "skubbes" videre til nabokommunen eller helst længere væk ( så de ikke kommer tilbage foreløbig ).

Når virksomheder "ikke gider" være her i området længere, spares administrationen ( det er jo langt lettere kun at sende en opkrævning på ejendomsskat til et konkursbo, end at administrere en "going koncern" ). Når arbejdstagerne flytter væk, bliver der jo plads til langt flere personer på overførselsindkomst m.v.. Administrationen af disses indkomster tager Udbetaling Danmark og forsikringsselskaberne sig af uden direkte udgift for os borgere..

Lolland Kommune slår så at sige flere fluer med et smæk. Besparelsen på mandskab i administrationen kan jo bruges til i samarbejde med Business LF at opgradere Embassy of Lolland-Falster, samt oprette arbejdsgrupper med det formål at motivere virksomheder rundt om i Danmark til at flytte til, eller oprette afdelinger i Lolland Kommune.

Det er jo bevist at det er svært at fastholde virksomheder i et udkantsområde som Lolland Kommune.

Se, det var en rigtig molbohistorie.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.