EUC Lolland august 2007
Klik på fotoet for at få vist et andet foto af

EUC lolland's område.

EUC Lolland
en dag i august 20007

Når man som jeg dagligt passerer EUC Lolland i Maribo er det et positivt syn der møder én når blikket

falder på områdets vedligeholdelse. Her tænker jeg ikke blot på bygninger men i lige så høj grad arealet omkring.

Bede der er vedligeholdte, store græsarealer der er ligeså - noget der højner oplevelsen ved at være i området / passere området.

Arealet ved EUC Lolland står i skærende kontrast til den vedligeholdelse ( eller mangel på samme ) som Lolland Kommune præsterer på C.E.Christiansens Vej og Victor Kolbyes Vej.

Lolland Kommune undskylder sig med nedskæringer men i en artikel jeg har kommenteret andet sted på dette site blev det fremhævet at det samme arbejde blev gjort.

Jeg har tidligere set / hørt at AMU Centret ( nu EUC Lolland ) også har bekymret sig om sin økonomi - der er tilsyneladende gjort noget ved problemet uden at de ydre rammer er kommet til at ligne noget der er lukningstruet.

Lolland Kommune's afdeling for Park og Vej burde måske tage et kursus på EUC Lolland.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen