4930-Logo

Gadebelysning i Lolland Kommune
Maribo's østlige rundkørsel ( ved Silvan
& VW / Harly Petersen A/S ) pinseaften 2010.
 
Klik på foto for at få vist et større.

Siden er oprettet 31. december 2011.

Lys over Lolland - eller besparelse....

Lolland Kommune har i det nu forgangne år valgt at spare på gade- og vejbelysningen - undtaget herfra er f.eks. rundkørsler og andre vigtige områder. Som det kan ses på fotoet til højre for denne tekst, har Maribo's østlige rundkørsel ( ved Silvan og Harly Petersen A/S ) også undergået en besparelse ( fotoet er taget pinseaften inden kl. 24 ). Heldigvis har Harly Petersen A/S og Boligselskabet der ejer Østre Park ikke samme opfattelse af nødvendig besparelse som Lolland Kommune.

Besparelsen i hele Lolland Kommune anføres at være på kr. 700.000,00 - en masse penge for en enkeltperson eller lille virksomhed. For en kommune synes besparelsen at være af mindre betydning, såfremt man indregner den risiko der er ved at mørklægge store dele af kommunens vejnet i de såkaldt "lyse nætter".

Jeg tænker her igen på nævnte rundkørsel : Hvis forgængere forventer at blive set af bilister i den mørke rundkørsel ( og i øvrigt mange andre steder ) på samme måde som hvis den var normalt oplyst, kan det gå gruelig galt. Indrømmet - det er bilisternes ansvar at der ikke sker skader - der kan dog være fornuft i at minimere risikoen for ulykker. Hvis blot én person med arbejde i Lolland Kommune kommer til skade pga. manglende lys, har en besparelse på kr. 700.000,00 hurtigt "fået ben at gå på" ( det skal understreges at det menneskeligt er lige så forkasteligt at en "ikke arbejdstager" kommer til skade ).

Når man i tiden med de lyse nætter har gået tur i Maribo, kan man ikke lade være at undre sig over at besparelsen ikke afstedkommer at gadebelysningen ikke tændes før det er nødvendigt. Se gadebelysning ved Maribo Søndersø ved at klikke på dette link ( selv med svage øjne var det muligt at orientere sig uden gadebelysning på dette tidspunkt ).

Vi bliver hele tiden "tudet ørerne fulde" med at vi på Lolland producerere mere "grøn energi" end vi selv kan bruge - så brug dog en smule af denne overskudsstrøm til at vi som borgere kan se at Lollland virkelig er en grøn ø.

Lolland vil gerne profilere sig som en grøn kommune - en grøn profil er dog mere end blot at opsætte nogle kæmpevindmøller og så ellers tale om resten. Mht. gadebelysning er virkelig en chance for at vise den grønne profil ved at optimere styringen, så man populært sagt "får mere for mindre". Der er naturligvis det MEN at en besparelse koster penge - penge vi I Lolland Kommune ikke råder over ( med mindre der er tale om en svømmehal til 80 mio. kr. - så står kassen på vid gab ). Der tales dog så meget om arbejdspladser i forbindelse med klimaforbedringer. På Lolland har vi ekspertisen til energioptimering mht. belysning så at sige in hose idet såvel Dansk Solenergi i Holeby og LEDlight Electronics i Rødby har erfaringer på dette område.

Lolland Kommune har en enestående chance for at skabe arbejdspladser og samtidig energioptimere belysning - ikke kun på gader og veje - men på alle offentlige områder. Besparelsen på kr. 700.000,00 vil efter en periode mangedobles, idet der her jo er tale om en besparelse hele året og ikke kun i sommerperioden.

Der bliver fra Lolland Kommunes side spurgt efter forlag til besparelse i stedet for slukning af gadelys - mit første forslag er nævnt ovenfor. Mit andet forslag er at spare fejningen af kantsten med hjælp fra NCC Roads - se dette link. Begrundelsen for dette forlag er at rabatter alligevel er i en så dårlig forfatning, at det ingen mening giver med en fejning. Græs og anden vegetation gror ud over kanten, og kan ikke fejes væk - her skal kraftigere midler til. Da kloakerne for overfladevand samtidig er indrettet uden rensemulighed, understøtter dette faktum at fejning af veje er komplet ligegyldig.

Optimer nu den gadebelysning med de midler der er til rådighed her og nu - sørg for udvikling i et tempo som der er fornuftig økonomi i. Det tjener borgernes ve og vel samtidig med at kommunekassen "ikke lider".

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 - 4930 Maribo.