4930-Logo

Affald

Høringssvar fra Gaulgårdens Tømrer Snedker

Nedenstående høringssvar vedr. ny affaldsordning i Lolland Kommune er sendt til såvel REFA som Lolland Kommune.
Nederst kan læses svaret Flemming Petersen har modtaget fra REFA.
Som bekendt havde de 2 høringssvar ingen indflydelse på beslutningen om at ændre affaldsordningen.

Det er med stor undren at jeg læser på Refa´s hjemmeside at man fra 2 januar skal bruge kuponer på genbrugspladserne.

Jeg læste at Lolland´s byråd vedtog det inden jul og at der var 4 ugers høring så man burde vel ikke indfører en ordning inden de 4 uger er gået.

Vi er et mindre firma der har 3 biler og er et af de firmaer der er glade for den nuværende ordning hvor vi lige svinger ind forbi genbrugspladsen i området hvor vi er for at læsse kundens affald af og forsætte til en ny kunde, dette har hidtil kostet os 8-9000 kr. og alt affald fra vores kunder er blevet afleveret rigtigt.

Forstår jeg den nye ordning rigtigt så må vi i 2012 kun komme på genbrugspladserne i den kommune vi har virksomheden i.

Det vil sige at hvis vi er på Marienlyst at arbejde kører vi forbi Marienlyst - Nykøbing F. - Sakskøbing - for at afleverer affaldet i Maribo og så måske tilbage for at fortsætte hos en ny kunde.

Miljøet og udgiften for en trængt branche er der ikke taget højde for. Den nuværende ordning er godt nok udskældt af mange men den ordning man nok engang vil trække ned over hovedet på os er betydelig dyrere for miljøet og os.

Det vil koste 4 kuponer ( 200,00 excl.moms.) med firmabil + trailer også selvom der kun skal læsses af fra traileren, da man ikke må skubbe traileren ind på pladsen, og som firma vil vi typisk have affaldet på traileren og ikke i bilen virker det ulogisk at man skal betale 150 kr. excl.moms for varebilen+ 50 kr. excl.moms for traileren. at trække den ind selvom man ikke har affald i den.

For os der har 3 biler der måske kommer på pladsen 2-3 gange ugentligt vil det betyde en udgift på ca. kr. 60.000,00 excl.moms. dertil skal der lægges kørsel og køretid når man ikke kan aflæsse på nærmeste genbrugsplads .Så en udskældt ordning gøres bare 6 -7 gange så dyr som nu, man får indtryk af at det er en pengemaskine og dem der vedtager sådanne regler har skyklapper på.

Både udgiften og håndteringen vil tvinge mange til andre måder at komme af med affaldet på, men det giver selvfølgelig også arbejde til dem der skal rydde op i skove og restepladser med mere.

En anden ting er at alt jern - træ affald og gips sendes til genbrug ved salg så vidt jeg ved.

Jeg håber på at denne mail kommer under overvejelse og måske kan være med til at hjælpe os til overlevelse hvis man ændrer på de gale regler der er på vej.

Med venlig hilsen

Flemming Petersen

Modtaget svar fra REFA :

Tak for din henvendelse vedrørende erhvervsvirksomheders benyttelse af REFA's genbrugspladser og den nye betalingsordning for brugen af dem. Vi er glade for at høre, at du har god nytte af at bruge genbrugspladserne, og at du er tilfreds med, at affaldet på den måde bliver bortskaffet rigtigt.

Indledningsvis kan jeg glæde dig med, at din virksomhed på Lolland-Falster kan benytte alle genbrugspladser på Lolland-Falster. Benyttelsen er altså ikke begrænset til hjemkommunen.

Den nye betalingsmodel er besluttet af et bredt flertal af Folketingets partier, og den skal træde i kraft fra 1. januar 2012. Sammenlignet med den hidtidige ordning, hvor næsten alle skulle betale for at have mulighed for at benytte pladserne, er det i forbindelse med den nye model et krav, at der skal være en mere direkte sammenhæng mellem de som aktivt bruger pladsen, og de som betaler. Det er ligeledes et krav, at der skal være en mere direkte sammenhæng mellem de mængder, som man afleverer, og det beløb som man betaler.

Selv om den nye model for længst er aftalt mellem Folketingets partier, så har Miljøstyrelsen endnu ikke udsendt den endelige bekendtgørelse, som skal danne grundlag for ordningen. REFA har derfor i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner besluttet, at ordningen skal sættes i drift allerede inden høringsperioden for det tilhørende regulativ for erhvervsaffald er afsluttet.

Det eneste andet alternativ til at sætte ordningen i drift nu, ville være at lave en midlertidig ordning. Det giver reglerne mulighed for. Denne midlertidige ordning skulle - som aftalt i Folketingets politiske forlig - være en ordning, hvor virksomhederne aktivt skulle melde sig til, hvis de ønskede at benytte genbrugspladserne. Omkostningerne skulle fortsat fordeles efter de gamle principper, altså således at eksempelvis håndværkervirksomheder betaler mest og betaler efter antal ansatte.

Da der har været et stort antal klager over den hidtidige betalingsordning fra virksomheder, som ikke mener at de har behov for genbrugspladserne, er det vores indtryk, at der vil være væsentlig færre virksomheder, der vil tilmelde sig en sådan ny, midlertidig ordning end de, som tidligere måtte betale. Da ordningen skal hvile i sig selv økonomisk er det derfor også vores opfattelse, at et sådant nyt, midlertidigt gebyr vil blive væsentligt højere end det, der er betalt de seneste 2 år.

Som nævnt finder vi det mere hensigtsmæssigt at sætte den nye ordning i værk straks, frem for først at lave en midlertidig ordning og derefter få måneder senere igen en ny ordning. Skulle høringsperioden for regulativ for erhvervsaffald imidlertid - og imod vores forventning - resultere i at Lolland eller Guldborgsund Kommuner beslutter en anderledes genbrugspladsordning, så vil skaden ikke være stor. REFA vil herefter have mulighed for at refundere alle købte kuponer, og i stedet opkræve det ovenfor omtalte nye midlertidige gebyr, idet vi jo har navne og adresser på alle, som har købt kuponer og dermed har benyttet genbrugspladserne.

Fra REFA's side kan vi kun beklage den forvirring, der har været om reglerne for brug af genbrugspladserne de seneste 2 år. Vi har sammen med Lolland og Guldborgsund Kommuner med omhu søgt at efterleve de regler og retningslinjer, som Folketinget har besluttet, men hvor det har knebet vældigt for Miljøstyrelsen at få det juridiske grundlag på plads.

Du nævner salg af jern, rent træ og gips. Du har ret i at enkelte fraktioner som jern og kabler har en positiv værdi og går naturligvis som alt andet ind i genbrugspladsernes driftsregnskab. Men langt de fleste genanvendelige fraktioner så som gips, rent træ, brokker m.v. har en negativ værdi når vi "sælger" det til genanvendelse ( eksempelvis koster det ca. 700 kr/tons at afsætte gips ) - MEN for de fleste fraktioners vedkommende er det billigere at afsætte til genanvendelse end til slutbehandling ( forbrænding eller deponering ) foruden at det rent miljømæssigt også er rigtigt at gøre.

Vi ønsker dig fortsat velkommen på genbrugspladserne.

Venlig hilsen
Mette Suhr Stoffregen
Afdelingschef

Tlf. direkte: 54841415 · Mobil : 21521415
Mail: MSS@REFA.DK