H2 Interaction i Venstenskov

Siden er oprettet den 04.10.2009.

H2 Interaction i Vestenskov,
udstillingen om Lolland kommunes klimasatsning

Søndag den 27. september 2009 aflagde min kone Laila og jeg på besøg i udstillingen H2 Interaction i Vestenskov. Denne og de 2 foregående weekender var udstillingen åben, hvorfor vi havde mulighed for at se ( og høre ) om de mange tiltag indenfor energi, som Lolland Kommune har sat i værk sammen med såvel offentlige organisationer som private virksomheder.

Udstillingen var "bemandet" med en høflig ung mand der villigt fortalte om de forskellige dele af udstillingen, ligesom der omgående blev vist en film om Lolland Kommune's satninger på bla. sol, vind, bølger og alger.

På planchen "100 år med H2" var det interessant at se at idéen med at omdanne vindmøllestrøm til brint faktisk var mere end 100 år gammel   - man kan jo herefter spørge sig selv om hvorfor denne aktivitet ikke er udviklet i takt med opsætningen af vindmøller.

Problemet med vindmøller er jo at de producerer strøm "som vinden blæser"   - stabiliteten i elnettet skal findes ved at supplere med kraftværker baseret på konventionelle "brændstoffer". Herved går noget af "besparelsen" tabt, idet disse kraftværker ikke har en tilpas kort reaktionstid til at kompensere for den svingende vindmøllestrøm "så'en lige på en studs".

Her kommer så lagringen af energien fra vindmøller ind i billedet som en oplagt mulighed for at kompensere for den svingende strømmængde. Problemet med denne omdannelse er et stort tab ved såvel konverteringen til brint og igen ved omdannelse af denne brint til energi i form af strøm og / eller varme.

Ved denne omdannelse "frem og tilbage" ender man med kun at have ca. en tredjedel af energien tilbage   - der er et tab på ca. 30% ved fremstilling af brint   - når denne brint igen skal omdannes til energi er der yderligere et tab på ca. 45% ( tal iflg. Ib Chorkendorff, leder af Danmarks Grundforsknings Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet på DTU ). Hvis alternativet til denne omdannelse er praktisk talt at "forære" ( eller rettere at sælge denne til en meget lav pris ) overskudsstrømmen til vore nabolande, har vi ikke tabt 2 tredjedele   - vi har derimod "vundet" en tredjedel.

Det skal her samtidig bemærkes at "tilbageføringen" af energien ( altså ved omdannelse af brint til energi ) sker ved anvendelse af brændselsceller ( se link til information om brændselsceller nederst på denne side ). Disse brændselsceller har en høj virkningsgrad, da brintens energi omdannes direkte til elektrisk energi. Hvis man derimod anvender brændstof ( f.eks. brint ) i en forbrændingsmotor til at drive en generator ( til at skabe elektrisk energi ), skal energien omsættes 2 gange   - med et ekstra tab til følge.

Disse brændselsceller har en virkningsgrad på op til 60% ( forbrændingsmotorer har typisk en virkningsgrad på 35% ). Hvis man yderligere udnytter spildvarmen fra processen i brændselsceller kan virkningsgraden nå op på 80 - 85%. På denne måde "vinder" man noget af førnævnte spild "hjem igen" ( altså ved omdannelse af strøm til brint ).

Som ved alle andre "opfindelser" her i verden gælder det at komme i gang så hurtigt som muligt   - når man først er kommet i gang skabes der muligheder for at optimere processerne   - i dette tilfælde fra strøm til brint og fra brint til strøm / varme. Jeg forventer at der indenfor en en kortere tidshorisont kan skabes langt mere effektivitet ved arbejdet med brint end der er nævnt ovenfor.

Lagring af bl.a. vindmøllestrøm ( og senere bølgeenergi, solcelleenergi m.v. ) i form af brint anser jeg som den helt rigtige metode til at skabe et stabilt elnet sammen med udbygningen af vedvarende energi. En senere udbygning med et mere intelligent elnet, hvor forbruget kan styres fra centralt hold, vil skabe de perfekte rammer for os som forbrugere af energi i fremtiden.

Hvordan sol og vind giver basis for energien i brintlandsbyen Vestenskov, kan ses på en model i form af et bord hvor der "flyttes energibrikker".

En fladskærm ( som du selv kan styre ) viser de andre dele af "energilandskabet" på en forståelig måde.

I køkkenet hos H2 Interaction er placeret den del af udstyret, der skal placeres i den enkelte bolig. Man kan her se om man evt. kan have plads til "fremtidens fyr" i sit hjem. Udenfor er placeret en container med lignende udstyr, hvor man gennem ruder kan se "indvoldene". I haven bag H2 Interaction er placeret solfangere af en type der selv optimerer placeringen i forhold til solen for at udnytte strålerne bedst mulugt.

Har du endnu ikke besøgt H2 nteraction   - så få det gjort. En udtalelse som "Jeg forstår mig ikke på energi" er ingen gyldig grund for at undlade et besøg. Energi, og specielt vedvarende energi, vedkommer os alle   - hvem har lyst til kun at bruge energi når der er overskud af el ?

Hvordan virker en brændselscelle ?   En pdf - fil af en hjemmeside om emnet fra RISØ.

Åbn hjemmesiden om Brintsamfund Lolland ( www.h2-lolland.dk ) ved at klikke på denne tekst.

Åbn et fotogalleri fra H2 Interaction ved at klikke på denne tekst.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen