Siden er oprettet den 05.10.2009.

Kappel Mølle

Kappel Vindmøllepark

Skal havvindmøller testes på land   - i dette tilfælde på Vestlolland i Kappel Vindmøllepark ?

Et kort og klart svar fra undertegnede må være   Nej.

Skal havvindmøller testes på en relevant måde må de stå i deres rette element   - altså på havet.

Lad mig allerførst slå fast : Jeg er ikke modstander af hverken vedvarende energi eller af vindmøller i særdeleshed   - tværtimod. Det må være lysende klart for enhver, at alle muligheder for vedvarende energi skal udvikles hurtigst muligt   - vi er i 11. time. Min modstand går på at vindmøller ( og alle andre former for produktion, herunder af energi ) skal foregå i pagt med mennesket og naturen.

Sagt på en anden måde : Vi skal alle tage et hensyn til hinanden ( og hinandens ting )   - det mener jeg ikke der bliver gjort i denne sag såfremt DONG Energy får tilladelse til at opføre de ønskede havvindmøller på land.

I denne sag synes jeg der er så mange ting der ikke passer sammen i det materiale der er offentligt tilgængeligt   - alternativt få vi ikke hele sandheden at vide.

DONG Energy er verdens største operatør på offshoremøller ( havvindmøller )   - for mig som menig mand er det svært at forstå hvorfor lige netop 7 møller i Kappel er nødvendige for at teste havvindmøller. DONG Energy har jo massevis af møller i forskellige dele af verden   - disse møller må kunne give den erfaring der er nødvendig for test og udvikling.

Hvorfor skal de lige præcis placeres i Kappel ? Sandsynligvis fordi de er bekvemt uden for øjenvidde for DONG Energy's top. Sandsynligvis ikke fordi DONG Energy vil give et tilskud til et yderområde som Lolland. I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009 bygger DONG Energy vindmøller ved Avedøreværket til fremvisning   - pudsigt at de skal placeres dér og ikke på Lolland.

Det er naturligvis billigere at opsætte, teste og servicere vindmøller på land end på vand. DONG Energy har netop erhvervet selskabet A2SEA der er et firma der servicerer havvindmøller   - DONG Energy har derfor også denne aktivitet "inhouse" hvilket vil lette test og servicering af fremtidige havvindmøller.

DONG Energy køber ikke havvindmøller fra Vestas   - DONG Energy har derimod bestilt 500 havvindmøller fra Siemens. En placering af testmøller i Kappel vil derfor ikke kunne gavne den lokale beskæftigelse ved forøget afsætning fra én af Nakskov's største virksomheder. Såfremt der i Kappel var tale om placering af testmøller fra Vestas mener jeg der var en helt anden situation at tage stilling til.

I stedet for at "at falde på halen" for DONG Energy og kæmpe hårdt for en placering af havvindmøller på land i Kappel, mener jeg at der er langt mere fornuft i at udvikle de ting, der i forvejen er i gang i Lolland Kommune med hensyn til lagring af vindmøllestrøm ved hjælp af brint. Dette sammen med udvikling af solfangere, bølgeenergi og biomasse af forskellig art vil være tiltag der virkelig "vil sparke røv". Når disse tiltag "er godt på vej" kan der igen tages fat om vindmøller   - både på land og på vand   - på dette tidspunkt er der virkelig "noget at bruge dem til".

Min mening er at det er tosset for alt i verden at opsætte vindmøller, uden først at have løst problemet med lagring af energi. Det skal her retfærdigvis siges at DONG Energy i samarbejde med Project Better Place om ca. 1 år introducerer el-biler i Danmark   - et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen


Links til yderligere information :

Link til www.visigernej.dk   - En gruppe personer på Lolland der siger nej til havvindmøller på land.

Åbn pdf-filen Vedr. lokalplan 360-21 ved at klikke på denne takst.

Åbn annonce omkring lokalplanforslag for vindmøller ved Kappel ved at klikke på denne tekst.

Åbn fotos fra området ved at klikke på denne tekst.