Råbe
Klik på foto og se hvilke filer på www.4930.dk
der var åbnet umiddelbart før kommentaren
blev afsendt.
Klik på dette link for at se den modtagne
kommentar / mail fra F. Risk

Siden er oprettet   06. marts 2011.

Det danske sprog - en underlig størrelse

Det danske samfund er under stadig udvikling - sådan har det altid været - og sådan vil det vedblive at være.
Hvad der før var utænkeligt ( uacceptabelt ) at gøre, ja, på et tidspunkt er "det noget alle gør".

Således er det også med vort sprogbrug - hvad man i "gamle dage" ( det bør ikke være så mange år siden ) "ikke sagde" - ja det er i dag acceptabelt at sige - også til mennesker man ikke dagligt omgås.

Nedenfor vil jeg fortælle om hvordan jeg er blevet overrasketet over det sprog der skal anvendes i kontakt med en offentlig myndighed, i dette tilfælde Lolland Kommune.

En højt placeret medarbejder i Lolland Kommune's afdeling Park Og Vej mødte op på vor adresse, Victor Kolbyes Vej 9, den 02. december 2010 og kort forkyndte at vi vi skyld i at "hans mand havde svært ved at rydde sne på fortovet over for vor grund". Dette skulle angiveligt være sket ved at vi havde placeret sne på dette fortov i forbindelse med rydning på egen grund.

Samtidig blev såvel min kone som jeg belært om at sne ikke må flyttes fra den placering hvor den naturligt er faldet. Da jeg modsætter mig denne beskyldning bliver jeg kaldt "sur". Jeg undersøger efterfølgende "sagen", og kan klart afvise at vi ( vor entreprenør ) havde placeret sne på omtalte sted, ligesom vore fotos fra overvågning klart "fortalte" at traktoren ikke havde problemer med snerydning på omtalte strækning.

Jeg forsøgte gentagne kontakter til den højt placerede medarbejder - desværre uden held - derfor nedenstående mail til lolland@lolland.dk :

Jeg har den 02.12.2010 forsøgt at kontakte Hr. X på det på www.lolland.dk oplyste direkte nummer - der er ikke ringet tilbage.
Jeg har senere samme dag kontaktet Lolland Kommunes hovednummer og bedt om at afdelingen Park & Vej ringede tilbage til mig - intet er sket.
Derfor må jeg bede Dem om at videresende denne mail til Hr. X - På forhånd tak.

Til Hr. X !

Tak for dit besøg torsdag den 02.12.2010 kl. ca. 11.15 - jeg håber du fik det forventede udbytte.

For præcis 5 år siden ødelagde din kollega, Hr. Driftsleder Børge Hansen, en del på min ejendom. Disse ødelæggelser kræver et større beløb af mig for at bringe området tilbage, som det var før din kollega "huserede". Dette arbejde var forinden blevet skriftligt aftalt med Hr. Driftsleder Børge Hansen,at dette blev gjort uden min deltagelse økonomisk - denne aftale har senere vist sig ikke at være det toner værd som den var skrevet med.

Dette forhold var du vidende om inden dit besøg den 02.12.2010 - jeg er naturligvis stærkt kritisk ved henvendelser fra din organisation. Denne indstilling viste det sig da også, at der var brug for torsdag den 02.12.2010.

Din påstand om at vi havde anbragt sne fra vor grund på fortovet overfor min virksomhed var ikke korrekt. Jeg har efterfølgende kontaktet vor entreprenør - han kunne blankt afvise at have læsset sne på fortovet så "din mand havde svært ved at komme forbi". Dette kunne du også ved selvsyn have set, såfremt du havde inspiceret området, i stedet for blot at "svinge din bil" ind på vor forplads ( der var ikke højere snebunker ud for vor indkørsel end andre steder i området ).

Efterfølgende har jeg lånt overvågningsfotos, der viser at XXX har brugt mindre end 25 sekunder for at rydde de ca. 50 meter fortov overfor vor virksomhed - han havde altså ikke problemer med at rydde det omtalte område.

At du forkynder dit syn på mig i negative vendinger over for vor personlige ven, XX, inden du forlader vor vor virksomhed, nej jeg har ingen kommentarer.

Jeg har i mere end 25 år selv passet det ( mindre ) grønne offentlige areal ved vor virksomhed, ligesom vejen ved kantsten også bliver renset på min foranledning. Hvis det endelig skulle ske at XXX havde brugt måske 15 sekunder mere end forkalkuleret ved snerydning, er jeg overbevist om at tidsbesparelsen stadig står i Maribo Kommunes, nu Lolland Kommunes favør.

Nøvendigt med "så'en gang pladder" som ovenstående beskriver, ja tilsyneladende. Det er totalt latterligt at påtale ting som ovenfor beskrevet, oven i købet på et "falsk" grundlag - latterligt idet der ikke i 2 dage forud for den 02.12.2010 havde været ryddet sne på såvel Victor Kolbyes Vej som Valdemar Henriksens Vej. Senere torsdag den 02.12.2010 have vi igen et kraftigt snefald - omtalte fortov blev først ryddet efterfølgende tirsdag.

Foto som er omtalt ovenfor kan ses på følgende webadresse ( materialet er fjernet efter trusler om politianmeldelse ).

Med højagtelse

Jørn Jørgensen - tlf. direkte   54 76 13 07   /   mobil   21 27 72 20 Hovednummer :   54 75 76 77

Det skal retfærdigvis siges at den "negative vending" var "surt røvhul" - ( retfærdigvis for medarbejderen ).

Jeg får efterfølgende svar pr. mail, ikke fra den højt placerede medarbejder der har aflagt os besøg, men af en leder i Lolland Kommune's afdeling Park Og Vej hvor følgende tekst indgår : "at nedenstående mail ikke er skrevet i en tone, der fremmer en dialog med kommunen eller kommunens ansatte".

Jeg var overbevist om at jeg havde valgt "den bløde linie" - i en sådan situation kan man finde på "mange ord" - dette tjener blot ikke noget formål overhovedet - tryk avler som bekendt modtryk. I den mellemliggende tid har jeg tænkt over hvad der kunne være galt med mit ordvalg - jeg har dog ikke kunnet finde fejl.

Opklaringen på mit spørgsmål kom fredag den 25. februar 2011 - fra en lidt uventet kant kan man sige. På min "blog" www.forum-lolland.dk modtog jeg kl. 19.26 en kommentar med følgende tekst :

"Jeg har været på Lailas loppemarked. Hvis du har været der vil du have set de ligner en losseplads. De fleste ting er værdiløse. Da jeg var på besøg var der en lidt fedladen mand som prøvede at sælge mig nogle stager som antikvitet. Den sølle person vidste åbentlyst ikke hvad han talte om. Lidt på linie med indholdet af denne hjemmeside.

Afsenderes mail-adresse er angivet til Frisk@kommentar.com.igen afsendt fra domænet mail.nakskov.dkIP adresse 131.165.207.177, begge dele tilhørende Lolland Kommune.

Se den modtagne kommentar / mail ved at klikke på denne tekst.

Da der ikke er tale om en valid mail-adresse, kunne jeg ikke umiddelbart godkende kommentaren - jeg har i stedet lagt materialet maunelt ind på den side som "kommentatoren" har anvendt - der er jo ingen fornuftig grund til at slette materialet, der må formodes at være velovervejet.

Såvel jeg som Lolland Kommune deltog i Maribo Messe 2011 og hvad var mere naturligt end at forespørge om mail-adresse på medarbejderen på standen. Den venlige unge dame på standen kunne umiddelbart ikke hjælpe, men ville i stedet overbringe det udskrevne materiale den "én der kan".

Den modtagne kommentar har givet mig den nødvendige forståelse for vendingen "at nedenstående mail ikke er skrevet i en tone, der fremmer en dialog med kommunen eller kommunens ansatte" - jeg var ikke vidende om det sprog der skal anvendes ved kommunikation med offentlige myndigheder - det er jeg nu.

TAK til F. Risk fra Lolland Kommune for denne for mig opklarende kommentar.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at fremsætte en uforbeholden undskyldning til F. Risk for den behandling vedkommende har været udsat for på vort loppemarked. Vi står dog uforstående overfor hvem den omtalte person hos os kan være - min kone, Laila, er ene om kundekontakten på Nystedvej 32.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen