Maribo Autolak
Klik på foto for at få vist et større.

Her var en virksomhed

- nogle vil mene at det er der stadig. Ja, bygningerne står der stadig - virksomheden ( og derved "produktionen" ) er væk.
Det er desværre rigtigt - Maribo Autolak lukker.

Èn af Maribo's ældste virksomheder lukker. Maribo Autolak blev det sidste navn for den lukkede malervirksomhed på Vesterbrogade i Maribo. På adressen blev startet virksomhed af nu afdøde Helmuth Rykær - en virksomhed der bekæftigede sig med såvel bygningsmaling ( og hvad dertil hører ) som lakering af biler i praktisk talt alle størrelser.

Med tiden blev virksomheden overtaget af medarbejdere, og blev videreført under navnet Rykærs Eftf. Den nu sidste ejer Jan Nakskov, er også tidligere medarbejder hos Rykær hvor han lærte faget i midten af 70'erne.

Maribo Autolak har måske ikke været den størrelse virksomhed som politikere og andre "kloge" falder på halen over - her skal helst tales om 20 - 30 eller flere arbejdspladser - alle vi ( vi er inclusiv mig selv ) andre er ikke interessante.

På trods af dette forhold har Maribo Autolak været arbejdsplads for Jan Nakskov + hjælp til kontorhold fra hans kone - virksomheden har givet dagligt udkomme, som det var muligt at leve af. Som kunde hos Maribo Autolak gennem nogle år, har jeg glædet mig over en leverandør der var til at stole på, og hvor kvaliteten altid var i orden.

Det var ( og er ) med stor beklagelse at jeg af Jan fik at vide at han "stod i vejen for fremskridtet" - bygningen var solgt og skulle rives ned for at forbedre tilkørselsforholdene til nabovirksomheden.

Fredag den 25. marts besøgte jeg og min medarbejder Jan Nakskov for at se hvordan hans "udsalg" af værktøj m.v. forløb. Det var et bedrøveligt syn for mig at se hvordan "de sidste rester" var trukket ud på gulvet med salg for øje.

Èn ting er at flytte en virksomhed ( hvad enten der er tale om at flytte til større eller evt. mindre lokaler ) - noget helt andet er at lukke en virksomhed ned og sælge ud af inventar. Hvis der var tale om en virksomhed der ikke havde sin berettigelse, var det OK - i dette tilfælde sker det jo ikke med indehaverens gode vilje.

Krævende regler mht. miljø gør det ikke rentabelt at åbne en ny virksomhed i vort nærområde - føromtale "udsalg" var uundgåeligt.

For os som "indfødte" bliver det interessant at følge de transporter til nabovirksomheden, der kræver at bygningen, der husede Maribo Autolak, bliver fjernet.

Jørn Jørgensen
( JAU2 - Jørns Auto & PAVA Center ).