4930-Logo

Fjernvarme på Victor Kolbyes Vej i Maribo

Arbejde med fjernvarmerør ud for adressen
Victor Kolbyes Vej 9 i Maribo.

Siden er oprettet 26. maj 2012.

Da fjernvarmen kom til Victor Kolbyes Vej i Maribo

- Valdemar Henriksens Vej og Bays Vej

I et omdelt brev ( link nederst på denne side ) fra Maribo Varmeværk a.m.b.a kunne man her i april måned læse at Maribo Varmeværk skal anlægge forsyningsledninger på ovennævnte veje.

Da der ikke i brevet var nævnt at dette anlægsarbejde kunne give gener til områdets virksomheder, havde jeg en klar forventning om at vi kunne bruge vor adgangsvej til Victor Kolbyes Vej som vi nu har gjort i 33 år siden min virksomhed blev etableret på adressen Victor Kolbyes Vej 9 i Maribo's nordlige industriområde.

Det blev ikke tilfældet. Efter en opfræsning af asfalt var det tilsyneladende nødvendigt at de største sten fra dette arbejde var placeret ud for vor ( eneste ) adgangsvej. Jeg er heldigvis ( endnu ) i stand til selv at rydde området - hvilket naturligvis blev gjort af hensyn til vore kunder.

Da gravearbejdet blev påbegyndt, var tidspresset hos entreprenøren tilsyneladende så stort at der ikke var afsat tid til at spørge om vi havde behov for trafik til og fra vor ejendom inden indkørsel blev umuliggjort. Jeg var så heldig at "smutte" ved siden af gravemaskinen på vej til posthuset. Efterfølgende kunne jeg parkere på Valdemar Henriksens Vej - men hvad med vore kunder ?

Da der var "gravet forbi", var vor adgangsvej begrænset af en enkelt stålplade - denne sammen med afmærkninger betød at vor indkørsel nu kun havde en bredde på 40% af den oprindelige. Dette blev dog efter 2 dage rettet efter at jeg havde talt med en medarbejder fra entreprenørfirmaet. Undskyldningen fra denne var at jeg ikke havde påtalt problemet. Jeg måtte flere gange påpege at firmaet måtte være i stand til at se hvor bred vor indkørsel er - det er ikke for sjov at den har denne bredde.

En virksomhed længere nede af Victor Kolbyes Vej kunne få 2 stålplader - jo der er forskel på folk - og der bliver også gjort det.

I tiden med begrænsede indkørselsforhold, parkerede vore kunder på den modsatte side af Victor Kolbyes Vej - det gav ikke adgangsforholdene på vor vej lettere - tværtimod.

Da fjernvarmerørene var lagt ned, og det opgravede materiale "lagt tilbage", havde vi så selv fornøjelsen af at rive græsarealet ud for vor virksomhed fri for sten og andre efterladenskaber. Indrømmet - det er ikke vort område - det er kommunalt område - vi har dog i mere end 25 år valgt selv at vedligeholde dette beskedne areal. En medarbejder fra entreprenørfirmaet så vort arbejde og fortalte at "vi skal nok rive området - vi har blot ikke haft tid". Pudsigt nok var der nogle få timer efter tid nok til at rive rabatten lidt længere oppe ad vejen.

For fortsat at kunne slå græs på rabatten ud for vor virksomhed, er det endvidere nødvendigt at "finde noget muldjord" til opretning af området.

Under arbejdet med nedlægning af fjernvarmerør, blev der kørt med lastbiler på såvel fortov som vejrabatter med væsentlige skader til følge. Disse skader er ej blevet repareret - kun har vi set at entreprenørfirmaet har skrabet langs kantsten med en mindre "gummiged". Tydeligst ses dette arbejde ved hjørnet ud for vor virksomhed / Valdemar Henriksens Vej. Her er kantsten delvist "lagt ned".

Efter kommunesammenlægningen er der sket væsentlige besparelser på vedligehold af et område som "vores". Vi bliver derfor nødt til at acceptere at området nu har fået en ekstra "nedgradering" af det lokale forsyningsselskab Maribo Varmeværk a.m.b.a.. Som daglige brugere af Maribo's nordlige industriområde har vi kun den kommende istid at se frem til - denne vil kunne "udglatte" området så det er fri af fortidens synder. Iflg. forskere vil der dog gå op til 200 år inden dette bliver virkelighed.

Jeg må understrege at jeg ikke er modstander af fjernvarme - jeg har dog valgt at takke nej til forespørgslen om indlægning af denne energiform. Dette standpunkt er bl.a. truffet på grund af min modstand mod at købe energi hos den politisk ledede fodboldklub - REFA ENERGI A/S (link til info ). Et andet argument er at vor opvarmningsform er luftvarme - jeg orker ikke endnu en ombygning.

Maribo Varmeværk a.m.b.a lægger sig med denne oplevelse tæt op ad de øvrige forsyningsvirksomheder i området. De medarbejdere jeg har talt med fra såvel smedefirmaet som entreprenørfirmaet, virker som ganske rare - de laver jo også kun det arbejde der er aftalt - og på det niveau der er aftalt med bygherren, Maribo Varmeværk a.m.b.a..

Da det er tydeligt at entreprenøren har forladt området, må det forventes at det af Maribo Varmeværk a.m.b.a. forventede / udstukne / ønskede reparationeniveau og slutresultat er opnået.

Hvis man for en stund skulle glemme at der i området ved Victor Kolbyes Vej er udført noget gravearbejde - lad blot det højre hjulpar følge den sorte del af vejens asfalt - vupti - hukommelsen er igen klar.

Med ovenstående i erindring er det klart for mig at jeg ( igen ) vil blive kaldt et brokkehoved, en kværulant eller lignende.
Det er jeg helt afklaret med. Jeg kan sige at såfremt man omskriver det omtalte arbejde til arbejde i min egen branche ( auto ), så er det opnåede resultat ikke på det niveau, som vore kunder forventer ved indlevering af en bil til reparation og / eller rustbeskyttelse.
Det kan kort beskrives : "Det er ikke det niveau mine medarbejdere eller jeg stiler efter".

Se også   Troværdigheden der blev væk.

Med venlig hilsen
JAU2 - Jørn Jørgensen, Victor Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo.

Link til "takkemail" til Maribo Varmeværk.

Fotos fra området hvor der er lagt fjernvarmerør.

Meddelelse fra Maribo Fjernvarmeværk