4930-Logo

Valdemar Henriksens Vej i Maribo.

Valdemar Henriksens Vej i Maribo's
nordlige industriområde.

Siden er oprettet 23. juli 2012

Maribo - en by i forfald ?

I lokale medier har der tidligere været kritik af at SEAS-NVE, eller dennes entreprenør på arbejdet med nedlægning af fibernet i Maribo by og nærmeste omegn, har efterladt bl.a. fortove i en forfatning der står i skærende kontrast til den kvalitet som området var i inden gravearbejdet blev påbegyndt.

SEAS-NVE kan betragtes som en "spiller udefra" - et naturligt spørgsmål er herefter om lokale forsyningsvirksomheder er bedre til at afslutte et gravearbejde ? Vi er 2 som synes at Maribo's nordlige industriområde trænger til "en kærlig plæneklipper" - vi vil selv udføre arbejdet.

Hvad bliver vi mødt med på f.eks. Valdemar Henriksens Vej ? På rabatten møder vi "efterladenskaber" fra såvel SEAS-NVE, Lolland Forsyning, Maribo Varmeværk og fra TDC. Disse "efterladenskaber" består bl.a. af huller og jordbunker fra opgravninger der er op til et halvt år gamle samt sten og asfaltstykker, der behageligt er placeret på rabatten.

Ovenfor er kun arealet i rabatten omtalt - prøv at køre en tur på Victor Kolbyes Vej og lad højre hjulpar følge den sorte reparation af vejen - det er tydeligt mærkbart at der er kommet fjernvarme til området. Indrømmet - striben hjælper med at lede vandet til laveste sted.

I foråret indrykker Lolland Kommune annoncer i lokale medier for at gøre bl.a. landmænd opmærksom på at rabatter skal retableres - helt fint - men hvem holder øje med alt det andet ?

Bliver der ikke straks strammet op på disse forhold forfalder vor landsdel - hvem har ansvaret ?

 Med venlig hilsen

Mogens Nilsson,
Valdemar Henriksens Vej 7 - Maribo.
Jørn Jørgensen,
Victor Kolbyes Vej 9 - Maribo.

Ovenstående er bragt i Folketidende tirsdag den 25. juli 2012 på "Maribo siderne".

Klik på denne tekst for at åbne en side med fotos fra det omtalte område.

Klik på denne tekst for at åbne en side om arbejdet med fjernvarme til industriområdet.

Læs også "Vejrabatter - må du hjælpe ?" - klik på denne tekst for at åbne informationen.

Nedenfor et foto der viser at der ikke er langt fra tanke til handling. Tiden bruges ikke så meget på snak - hellere noget arbejde med et synligt resultat til gavn og glæde for områdets brugere og besøgende.

Mogens Nilsson slår græs