Område til brug for kolonihaver vest for Moseparken.
Klik på fotoet for at få vist et større
( Åbner i nyt browservindue ).

Haver ved Moseparken

Lollands Posten den 13.marts 2007:

I "Lollands Posten" den 13.marts 2007 kunne man under overskriften: "Sæt spaden i flot natur for 100 kroner om året" læse om tilblivelsen af køkkenhaver i området ved Refshale Sø og mose. I artiklen er nævnt at Maribo Kommune for 20 - 25 år siden henlagde et stykke jord til køkkenhaver ved Moseparken ( altså bag den østlige del af Østre Boulevard ) for områdets beboere og andre interesserede.

"Historien" for dette område går dog længere tilbage, idet arealet indgik i den forpagtning mine forældre, Rigmor og Knud Jørgensen, Nystedvej 32, havde med Maribo kommune. Arealet var ikke specielt attraktivt i landbrugsøjemed, men blev alligevel dyrket gennem mange år - mine forældre var af den opfattelse at der ikke skulle gå noget til spilde på trods af de arbejdsmæssige omkostninger. Det var naturligvis også før tiden med braklægning - ellers ville dette areal være egnet til dette.

Efter høsten af korn på dette areal i 1978 stod det alligevel klart videre dyrkning med "almindelige afgrøder" ikke var rentabel. En forespørgsel fra nogle beboere i Moseparken om et mindre stykke jord til "køkkenhave" kom derfor yderst belejligt for mine forældre. Der var ikke langt fra tanke til handling - der blev sat "nogle pinde" i jorden og for kr. 50,00 kunne interesserede dyrke dette mindre jordstykke i 1 år.

Alle var defor glade   - områdets beboere for at få noget aktivitet i hverdagen og mine forældre for at "slippe for" længere at dyrke området. Mine forældre blev dog noget chokeret da de en lørdag læste et stort opsat artikel i "Folketidende", netop om de nye køkkenhaver. Havde det været en artikel om "en pensionists hverdag i haverne" var problemet ikke stort. Nej, der var tværtimod tale om protester ( eller i hvert fald negative holdninger ) fra beboerne på den østlige del af Østervang anført af en af byens handlende ( endnu bosat i området ).

Begrundelsen for modstanden var risko for "transitorstøj" fra havernes udøvende folk - en begrundelse der synes noget malplaceret idet var tale om pensionister som brugere. Nuvel, der findes meget ungdommelige pensionsiter men kraftig musik og ældre mennesker i en køkkenhave matcher efter min mening ikke hinanden.

Modstanden for dette initiativ forsvandt dog hurtigt ( det kan måske skyldes at de protesterende beboere ikke have kontrolleret ydersiden af havehækken for ukrudt - ukrudt der hurtigt forsvandt efter "naboindtoget" ). Flere af beboerne fik sig "en bid jord" - det var jo praktisk at have adgang til en køkkenhave lige udenfor egen have. Maribo Kommune blev hurtigt "sponsor" for vand til disse haver så brugerne ikke var henlagt til selv at medbringe dette for væksten nødevndige stof.

I mellemtiden var der udnævnt en "Haveformand" der på mine forældres vegne stod for såvel den årlige opkrævning hos brugerne som for at ordne forskellige småproblemer i hverdagen. Hvor længe dette forsatte på samme måde og hvor længe området tilhørte mine forældres forpagtningsaftale,kan jeg ikke længere erindre. Jeg havde dagligt kontakt med mine forældre men min hovedaktivitet var at passe "min egen butik". Èt er dog sikkert   - forpagtningsaftalen ophørte ved min faders sygdom og død i 1992.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 - 4930 Maribo.