Siden er oprettet 13.09.2008.

Politireform  - betyder det lukning ?

Overskriften hentyder til Radio Sydhavsøernes behandling af emnet i den netop forgangne uge. Emnet blev diskuteret af "Opholdet" og ordvalget var netop: Politireform - betyder det lukning ? - hvorefter Maria tilføjede: Skal vi nu også have lukkedage hos politiet som vi har det i daginstitutionerne ?

Gennem den seneste uge har man i "Folketidende" kunnet læse en del artikler omkring politireformens virkning i Lolland Kommune, specielt det at beredskabet på politistationen i Nakskov flyttes til ykøbing F. Dette har afstedkommet en del sygemeldinger blandt personalet i Nakskov - sygemeldinger som jo ikke løser problemerne - jeg kan dog udmærket forstå de ansattes tankegang.

Enhvert normalt tænkende menneske, der har et job at passe, vil som det naturligste i verden udøve dette hverv bedst muligt. Når disse betjente og andet personel så ikke har en ledelse der forstår at værdsætte dette arbejde og bakke bedst muligt op omkring dette bliver udfaldet det vi har set ( hvor "højt" oppe i ledelsen der ikke er forståelse har jeg intet kendskab til - jeg formoder det er topledelsen og politikere i fælleskab der må siges at "være helt væk fra vinduet" ).

I forbindelse med politireformens indførelse fik vi som borger stillet i udsigt at vi ville få mere synligt politi ( et antal på 700 - 800 er nævnt fra Lene Espersen's side ) - det er vist ikke lige den fornemmelse de borgere der har fremført deres oplevelser i "Folketidende" har fået.

Oven i politireformen skal der spares 4,2 mio. i Sydsjællands og Lolland Falster Politi - man fristes næsten til at sige: Selvfølgelig skal der også spares på dette område - vi hører snart ikke andet. Landspolitikere med stats- og finansminister i spidsen har i årevis haft travlt med at fortælle befolkningen at Danmark har én af verdens stærkeste økonomier. Samtidig bydes der på nedskæringer praktisk taget alle steder.

Ordet velfærdsstat lyder også bekendt - MEN hvad betyder velfærd ? Velfærd - er det noget som en indbygger med en høj indkomst bosiddende i Nordsjælland har ? ( selvfølgelig under forudsætning af at denne bor indenfor en kort radius af et privathospital og et privat vagtselskab ).

Velfærd er vel også det at kunne bo i eget hjem uden at blive forulempet og kunne færdes uden "angreb" på gader og veje ? Velfærd er vel også at kunne få blot et minimum af hjælp når det er nødvendigt ? Når man som bilejer har oplevet med hvilken iver en fartbøde fra en fotovogn forsøges opkrævet, ( som i øvrigt blev frafaldet pga. mangel på bevis ) er det helt uforståeligt at politiet ikke har ressourcer til at møde op f.eks. til en familie der har haft indbrud eller til det der er værre.

Alle tegn tyder på at kriminaliteten er stigende - alligevel bliver politistyrken reduceret - en sammenhæng man skal være politiker for at kunne forstå.

Blandt artiklerne i "Folketidende" var udsagn fra Claus fra CS Vagt i Maribo om at samarbejdet med med vagtcentralen i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi ikke fungerede. Dette gav sig udslag i at firmaet nu kontakter de betjente, som er på vagt direkte. For mig som udenforstående lyder dette fuldstændig grotesk at vi har en vagtcentral som ikke varetager borgernes interesse - her er det trods alt en fagmand der har talt og ikke blot en "hr. hvem som helst".

Hvor er vore lokalpolitikere henne i denne debat ?

Joh, de har travlt med

- det er der tydeligvis mere prestige forbundet med - i stedet for at vi i fællesskab skaber en landsdel hvor vi alle kan lide ( og tør ) at være. Det må antages at udtalelser fra Lolland Kommunes byråd har væsentlig mere vægt end fra "os andre brokkehoveder".

Iflg. "Folketidende" lørdag den 13. september vil det lokale folketingsmedlem, Henrik Høegh, kontakte justitsministeriet for en redegørelse. Dette kan vel kun blive et halvhjertet forsøg på forbedring idet han i sagens natur er nødt til at bakke op omkring regeringens samlede politik.

Ovenstående er naturligvis bygget på information der er fremkommet i vor lokale medie "Folketidende" men det virker yderst troværdigt - en troværdighed der underbygges af kritik af politireformen fra politiets egne rækker.

Hvis vi skal have et velfungerende politi ( det skal vi ) er det på tide at såvel de ansvarlige politikere og politiets øverste ledelse i fællesskab revurderer politireformen og afsætter de nødvendige midler for at afslutte denne fusion på en for alle parter fornuftig måde ( for det er vel egentlig en fusion der er tale om ). Dette tiltag bør nødvendigvis ske straks inden alle de effektive politifolk finder anden beskæftigelse.

De ansvarlige bør ikke betragte en revurdering af politireformen som et nederlag - tværtimod. Når man som leder tilpasser sig en ny situation og indrømmer at man har ændret mening, skaber dette en respekt ( efter min mening ). Når man som før nævnt indstiller sig efter forholdene, viser det jo at vedkommende "følger med" og udviser ansvarlighed.

Hvis intet sker er der så kun tilbage at håbe på at nogle lokale betjente "vil starte egen virksomhed" så vi igen kan få et velfungerende politi på "Sydhavsøerne" - mød op hos JAU2 - Jørns Auto på Victor Kolbyes Vej 9 i Maribo - abonnementet blver tegnet øjeblikkelig ( smil ).

Det skal her bemærkes at jeg ikke tidligere har stået alene når jeg om natten har haft brug for hjælp i forbindelse med indbrud i vor virksomhed - kun ros tilovers til de fremmødte betjente og vagthavende ( det var også før politireformen ).

Specielt husker jeg en nat hvor vi 2 gange havde indbrud. 1. gang ringede jeg først efter at jeg var mødt op i virksomdehden. Da betjentene kom sagde de til mig at jeg, hvis der kom endnu en alarm, blot skulle ringe straks. Alarmen kom, jeg ringede, betjentene kom samtidig med mig. Betjentene sagde herefter til mig at jeg blot kunne køre hjem og sove - de lovede at ville blive i Maribo indtil det blev lyst - se, det er "politiservice".

OBS : I dagens "Folketidende" den 23. september har Lollands Byråd indrykket en helsides annonce i form af et åbent brev til direktøren for Sydsjællands og Lolland Falsters politi - BRAVO jeg ser frem til et forhåbentligt positivt resultat af dette tiltag.

Læs også Karl Christoffersens mening om den nye våbenlov ved at klikke på denne tekst.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 - Maribo.