4930-Logo

Hold dig væk fra vejrabatten

Natursvin forude.
Siden er oprettet 05.06.2012.

Vejrabatter - må du hjælpe ?

Vi bliver i en lind strøm tudet ørerne fulde af ord ( og lange sætninger ) om den dårlige økonomi i Lolland Kommune. Skylden for denne dårligdom skal naturligvis ikke findes hos kommunens administration - nej det er enten regeringens skyld eller befolkningens - altså den befolkning der reduceres med 800 personer årligt.

Denne dårlige økonomi afstedkommer ( blandt andet ) at vort område ligner en landsdel i afvikling med f.eks. vildtvoksende grønne områder.

Enkelte borgere hjælper med vedligeholdelse af offentlige arealer i området hvor de bor eller har deres daglige gang - vel en naturlig ting i en landsdel hvor vi bør stå sammen.

Disse borgere bliver nu irettesat af udvalgsformanden for klima, miljø og teknik,Gert Mortensen. Borgerne skal afholde sig fra klipning af rabbatter ( lige uden for egen hæk undtaget ), idet det skader naturens mangfoldighed.

Indrømmet - såvel bilskaden ( link ) som skovsvinet får betydeligt dårligere livsvilkår, såfremt græs og andre vegetationer i rabatten holdes nede på "plæneniveau". Set fra et omsætningssynspunkt i min egen branche ( auto ), er det naturligvis ønskeligt at udsynet begrænses ved udkørsel fra mindre sideveje og private grunde. Kørelærerene vil sandsynligvis også klappe i hænderne, idet det altid vil tolkes som overskridelse af vigepligt ved et eventuelt sammenstød.

Hr. Gert Mortensen kan dog berolige med at Lolland Kommune sørger for den nødvendige klipning i henhold til færdselssikkerheden - én klipning i én skars bredde før sommerferien og "fuld" klipning for vinteren sætter ind.
Hvor tror du ansvaret bliver placeret ved en eventuel skade pga. manglende udsyn - hos udvalgsformanden ?

Denne respekt for naturens mangfoldighed gælder dog ikke for alle borgere og virksomheder her i området. Lolland Forsyning A/S er undtaget.

Ved en vandboring vest for Nørresø er et græsareal på ca. 150 kvm. noget af det mest vedligeholdte offentlige areal der findes her i vort område ( en stemme fra oven fortæller mig at Lolland Forsyning A/S er et selvstændigt selskab - jeg er ligeglad - personkredsen er den samme som i Lolland Kommune ).

For at køre maskinen til dette område skal der køres mere end 1 km. på gangstier - stier der er ved at "gro til" med "naturens mangfoldighed". Klipperen kan tilsyneladende kun anvendes på netop det område den er tiltænkt ( + en smule lige udenfor ).

Når "vi" nu taler om dårlig økonomi i afdelingen for park og vej. Da sneen væltede ned i de 2 foregående vintre blev der fra politisk side talt om hvilke omkostninger dette indebar. Der blev ikke talt om at kassen måtte bugne af besparelser fra de 13 vintre hvor der praktisk talt ikke faldt sne.
Efter vinteren 2011 / 2012 har vi heller ikke hørt jubel over hvor billgt det var "at komme gennem" denne.

I Vordingborg Kommune har man, i samarbejde med Force Instituttet, undersøgt om det er muligt at bruge "overskudsmaterialet" fra rabatklipning til "noget fornuftigt". Disse undersøgelser har vist at såfremt overskudsmaterialet ved rabatklipning i Vordingborg Kommune opsamles, kan det omdannes til energi der svarer til 400.00 liter olie.

Læs om dette interessante tiltag ved at klikke på denne tekst.

I Lolland Kommune bliver der fra højeste sted sagt "fy - fy" om rabatklipning. Der er heldigvis andre der tænker længere.

Lolland en klimakommune ?   -   døm selv.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen, Nystedvej 32, 4930 Maribo.