Korn i rækker.

Rapsolie i Bandholm

I "Folketidende" lørdag den 3. marts kunne man læse en artikel om at DLG vil starte en rapsoliemølle i Bandholm i forbindelse med den del af virksomheden der ligger på havneområdet. Lollans Kommune gav den 1.marts grønt lys for denne udvidelse af virksomheden. Denne rapsoliemølle bliver installeret i dette forår og vil kunne starte op i forbindelse med dette års høst.

Virksomheden forventer at der vil kunne presses 50 tons i døgnet eller 16.000 tons om året hvilket vil give 5-6.000 tons rapsolie - dette er en glædelig nyhed til gavn ikke blot for virksomheden DLG-Danraps men for samfundet som helhed. Foruden den nævnte mængde rapsolie kan restproduktet anvendes til dyrefoder.

Der bliver i artiklen nævnt at denne produktion ikke vil øge trafikbelastningen ( via vej ) i Bandholm By hvilket i sig selv er glædeligt MEN skulle trafikken blive øget en smule mener jeg at denne forøgelse vil være til glæde for miljøet som helhed.

Det er glædeligt at der også lokalt startes en produktion der kan være med til at "strække" mængden af energi i verden   - ethvert tiltag   - stort eller lille er velkommen.