4930-Logo

Rødby Strandpark

Vil den kommende strandpark i Lolland Kommune
se så'en u' ?

Siden er oprettet 10. maj 2012.

Den kloge, et brokkehoved eller en politiker ?

( Skal Lolland Kommune have en strandpark ? ).

I Folketidende den 03. marts d.å. kunne man under overskriften "Skal Lolland Kommune have en strandpark ?" læse en opfordring til kommunens borgere om at blande sig i debatten. Denne opfordring kom fra byrådsmedlem Henning Rasmussen.

Jeg er ikke i tvivl om at Henning Rasmussen er fremkommet med denne opfordring i en god mening. Ved at følge debatten omkring forskellige emner i Folketidende kan man spørge sig selv ( og andre ) : Hvorfor skal man bruge energi på dette ?

Som Hr. Gert Mortensen er citeret for : "De mange indsigelser mod vindmølleplanerne viser at demokratiet virker". Mon beboerne i de kommende industriområder i det åbne land mener det samme ?

I samme medie kunne man den 30. april læse et indlæg fra samme side i byrådssalen, hvor de ivrige debattører i Folketidende blev opfordret til at danne et "Ældsteråd". Fint med ironi - men hvis ikke vi "almindelige borgere" forstår demokratiets sande bestanddele og problemer, er der en reel mulighed for at informationen fra vore kære politikere ikke har det ønskede niveau.

Som en kendt landspolitiker har udtalt : "Når et meneskehoved rammer en mur og der lyder en hul lyd, kommer lyden ikke nødvendigvis fra muren.

Det trykte medie har endvidere den fordel at man kan "springe" i informationen og "suge til sig" i den ønskede hastighed - til forskel fra det digitale hvor det er udbyderen der "bestemmer farten".

Men nu tilbage til det første spørgsmål : Skal Lolland Kommune have en strandpark ?

Ja, selvfølgelig.

En strandpark ved Rødby Havn lavet af overskudsmaterialer fra Femern forbindelsen vil være en knaldhamrende god idé. Denne strandpark skal blot ikke være som alle andre strandparker - nej den skal "klimatiseres" på en ægte "Lollandsk måde".

Når materialerne er sejlet / pumpet / skubbet ind til området vest for Rødby Havn, vil det udgøre et glimrende område for opsætning af kæmpevindmøller med den højde disse monumenter har nået til på tidspunktet for opsætningen. De klimaturister, som Lolland Kommunes politikere ønsker, har herefter en glimrende mulighed for en kombineret ferie i det "nye Lolland".

Klimaturisterne har her alle tiders chance for at udleve deres drøm om at være i kontakt med "den grønne energi", samtidig med at de lytter til det ældre Simon And Garfunkel hit The Sound of Silence på deres ghettoblastere.

Det påpeges fra forskellige sider, at en strandpark med en placering vest for Rødby Havn vil have negativ indflydelse på havnen, idet den vil blive fyldt med slam - et forhold der kræver en bekostelig vedligeholdelse - intet problem ved ovennævnte kombinerede udnyttelse af området.

Denne oprensning vil blive betalt af investorerne i den grønne energi, idet de jo sparer opsætning på havet, hvor disse industrimaskiner rettelig hører til. Vupti - PSO afgifterne, som alle el-forbruger jo "gladeligt" betaler, dækker ( ad omveje ) meromkostningen ved strandparken.

Se det var et rigtigt eventyr.

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 - 4930 Maribo.