4930-Logo

Skidt i Maribo
Fotoet ovenfor er taget den 15. sept. 2011
om morgenen ved Spar Lolland i Østergade.

Klik på foto for at se et større areel
Siden er oprettet 14.06.2012.

"Skidt" i Maribo by

Maribo Handelsstandsforening har taget initiativ til og gennem ført en "hovedrengøring" af Maribo By - et supergodt tiltag.

Under "normale forhold" vil dette arbejde være noget der bliver gjort af vort fælles serviceorgan, Lolland Kommune. Herfra går den største del af informationen på besparelser, og ikke så meget på hvad der kunne gøres indenfor de økonomiske rammer, der nu en gang er udstukket.

Handelsstandforeningen er, naturligt nok, "bange for" at denne rengøring vil få vor kommunes ledelse til at nedprioritere renholdelse af Maribo by endnu mere.

Vi kunne måske "bakke" tankegangen endnu en tak og spørge : "Bør der være behov for en rengøring af en by ?"

Min mening er nej ( når man ser bort fra støv, blade ( fra træer ) og lignende "naturligt" affald ). Den største belastning på en by er brugerne. Det er utroligt at voksne mennesker ikke kan ( vil ) finde ud af at bruge opsatte papirkurve og skraldespande i vor kære by, Maribo.

Hunde får skyld for mangt og meget - blot synet af en hund kan få nogle til straks at se et svin. Omvendt er det heller ikke altid let at være hund i Maribo. Prøv at gå en tur i Jerbanegade - her er det mere regelen end undtagelsen at det flyder med knuste flasker på såvel fortov som på kørebane. Disse efterladenskaber betragter jeg ikke som "naturlige".

Såfremt vi alle hjælper den offentlige servicevirksomhed blot en lille smule, og ikke hele tiden tænker at "det er samfundets opgave" kunne vi få et langt bedre lokalområde - til gavn og glæde for os alle. Et naturlig krav fra os borgere må være at det der herved "spares", blot ikke "smøles" væk på andre ligegyldige områder. Borgerne ( vi ) skal kunne mærke "at det hjælper".

Med ovenstående "in mente" kan det undre at vi borgere ikke må hjælpe med klipning af rabatter ( se dette link ). Næ, næ, det må du ikke. Iflg. Hr. Gert Mortensen ødelægger det naturens mangfoldighed.
Indrømmet - det tager jeg mig ikke noget af - jeg klipper såvel rabatten langs Nystedvej ( på "egen" side ) som rabatten langs stien til Agerhønevej.

Beklageligvis er det ( sandsynligvis ) de få der ødelægger det for mængden.

Ved vor private bopæl på Nystedvej 32 er en sti der forbinder Agerhønevej med Nystedvej. Langs denne sti har vi et ca. 100 m langt hegn, hvor vi på 2 af stolperne har haft opsat 2 "professionelle" skraldespande ( af samme type som der ses flere i Maribo ) - indkøbt privat til formålet. Det har været en glæde at vi hver uge kunne tømme disse spande, hvori der var anbragt et utal af dåser og fyldte "prutteposer" - behovet var der - og det blev løst.

Natten til den 08. juni var den ene tilsyneladende til stor gene for forbipasserende - såvel spanden som beslag var ødelagt. Vi tog en hurtig beslutning og fjernede såvel den ødelagte som den der stadig var brugbar - ærgeligt for såvel os som de daglige brugere af stiforbindelsen. Tilbage på pælene er kun et skilt der forklarer og beklager.

Nå, men tilbage til Maribo Handelsstandsforening - s.... godt gået.
Jeg håber tiltaget kan være med til at der fra Lolland Kommunes side bliver set med mere velvillige øjne på renholdelse i Maribo By. Jeg vil her også gøre påmærksom på at der i Maribo jo findes andre områder end bymidten, der kunne have glæde af en "kærlig hånd" ( evt. med motor ) - enten fra privat eller offentlig side.

Jeg tænker her på det industriområde jeg dagligt færdes i på Victor Kolbyes Vej. Vi kunne jo alle gøre "lidt" og ikke have skyklapper på.

Lad os holde sammen for at renholde vort område - Maribo Handelsstandsforening har vist vejen - vi andre fortsætter - ikk' oss' ?

Tænk på at det er mere end 25 år siden at Nana sang "Sammenhold du" ( link til YouTube ) - det kan også gælde i Maribo.

Læs også "Maribo i forfald ?" - Klik på denne tekst for at åbne informationen.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen, Nystedvej 32, Maribo.