Denne side er oprettet 07.11.2008 - Siden er opdateret 17.11.2008.

Nedenstående er baseret på såvel en artikel i "Folketidende" som på egne observationer i lokalområdet.

Her har stået et skilt

Her har stået skilt.

Undskyld, men jeg driver selvstændig virksomhed.

Gennem nogen tid har jeg, som daglig trafikant på Østre Landevej, bemærket et pænt skilt placeret ved skellet kort før nr. 84. Skiltet var lavet i "ikke dominerende farver" og var placeret et pænt stykke fra vejkant. Det kunne derfor ikke på nogen måde forveksles med færdselstavler eller lignende.

På trods af dette havde jeg ( og sandsynligvis også andre ) en fornemmelse af at dette ikke "var lige efter bogen" ( det skulle da lige være tegnebogen ). Resultatet udeblev da heller ikke - Erik fra Brdr. Albrechtsen's Trælasthandel er af Lolland Kommune blevet beordret at fjerne skiltet. Dette på trods af at jeg har utrolig svært ved at forstå hvem og hvad det skulle genere.

Jeg kan ikke tro at det er en anden lokal "spiller" inden for samme branche, der har foretaget en anmeldelse - denne virksomhed har også foretaget skiltning der heller ikke "er lige efter bogen".

Loven skal overholdes, ja, men er loven så rigtig ? Det må være lysende klart at alle virksomheder ikke blot kan opsætte den skiltning de nu synes er pænt / nødvendigt - der skal naturligvis være nogle regler. Disse regler skal blot være af en sådan karakter at alle lovligt drevne virksomheder på en let og ukompliceret måde kan gøre opmærksom på sig selv.

Af og til læser man om lignende sager fra forskellige steder i landet. "Krumspring" som placering af skilte på trailere, på lastvognslad o.lign. bliver anvendt for at overholde loven - der må være noget galt når dette er nødvendigt.

I tilfældet med Brdr. Albrechtsen var der tale om reklame for salg af træbriketter og træpiller, altså CO² neutrale produkter. Dette tiltag synes at passe fint i en klimakommune som Lolland.
I Lolland Kommunes klimasatsning var der blot ikke plads til et skilt.

Der er mange mindre virksomheder der som i Brdr. Albrechtsen's tilfælde ligger "lidt af vejen" og derfor har brug for en henvisningstavle. Der er selvfølgelig mulighed for, som i Bowlingscentret's tilfælde ( se nedenfor ), at købe et "officielt" skilt - det er for mig at se ikke det optimale for en virksomhed der henvender sig til slutbrugeren.

Intet brok uden en løsning. Det må være muligt ved fælles hjælp ( kommune, virksomhed og eventuelt erhvervsforeninger ) at løse problemet. En ønsket løsning, set med mine øjne, er en kombination af det "officielle skilt" og et firmalogo - det vil give et godt overblik uden at ødelægge helhedsbilledet med færdselstavler m.v. ( et forslag fra Nykøbing Falster ses nederst på denne side ).

For tiden kan man i såvel den trykte presse som på Lolland Kommune's website læse om den stort anlagte erhversstrategi. Spørgeskemaer har været tilgængelig på internettet for områdets virksomheder og møder har været holdt. Altsammen for at promovere området for nye virksomheder - storartet - men hvad med at gøre noget for de virksomheder som vi i forvejen har ( og som trives ) i lokalområdet ?

Al erhvervsjord i Lolland Kommune er solgt. Hr. Borgmester Stig Vestergaard udtaler herefter at det er svært at få armene ned. Mit råd må være : Hold blot armene oppe - der kommer sandsynligvis et eller andet luftkastel forbi som trænger til at blive "grounded".

Når en ny virksomhed skal etablere sig her i området er standardfrasen i artikler: Der forventes 50 ( eller måske flere ) arbejdspladser i løbet af..... Det er tydeligt af ledende lokalpolitikere "er ved at falde på halen" af disse store ord.
En virksomhed som Brdr. Albrechtsen, min egen lille "bolchebutik" og en masse andre der har beskæftiget 5, 10, eller flere medarbejdere i 30 eller 50 år er ikke interessante ( føler jeg ).

Disse mindre virksomheder ville blot være væsentlig billigere at servicere fra det offentlige end de større. Et skilt eller anden hjælp - det er så lidt - MEN det betyder så meget.


Vejen til fritidssamfundet

Når det gælder henvisning til fritidsaktiviteter bliver der ikke sparet.

For at ingen skal være i tvil om hvad der foregår på en golfbane, er der ovenikøbet blevet plads til en form for "logo" for aktiviteten.

Kan vi klare os med fritidsaktiviteter alene ?

Vejen til golfbanen

Bil i vejkant

Denne bil har stået på samme placering i en uge uden at nogen myndighed tilsyneladende har ønsket at foretage sig noget. Den står ca. 100 mm inde på kørebanen.

Henvisningsskilt på "dette medie" kunne være en mulighed - mæket i forrudens venstre side indikerer i hvert fald at den er blevet rustbeskyttet indenfor min organisation.

Mindre end én km. fra dette sted er der konstant parkering af såvel person- som lastbiler i vejkant. Disse køretøjer hindrer udsyn ved udkørsel fra sidevej   - også uden myndigheders indblanding.

Bil i vejkant på Østre Landevej i november 2008

Velkommen til Maribo

Skiltning i Maribo's østlige rundkørsel omfatter i løbet af året reklame for Maribo Rock, Maribo Jazz, teater og diverse loppemarkeder.

Landsdelens erhvervsliv kunne også ønske en håndsrækning i ny og næ.

Maribo's østlige rundkørsel

Skilt ved Victor Kolbyes Vej

I Maribo's nordlige erhvervsområde er der tydelig skiltning for de virksomheder der har valgt at være synlige på denne måde.

På skilteplader er nævnt husnummer, der er blot ikke nævnt om virksomheden "bor" på Victor Kolbyes Vej, på Valdemar Hentriksens Vej eller på Bays Vej.

Det mest "synlige" resultat af dette skilt er at det ved udkørsel fra Victor Kolbyes Vej tager en væsentlig del af udsynet mod vest - hvis man da ikke vælger at spærre delvis for cyklister fra øst.

Dette skilt var heller hvad vi i området var blevet lovet i midten af firserne af den daværende Maribo Kommnue. Det lovede skilt orienterede foruden om husnummeret, også om hvilken vej virksomheden "boede" på. Beklageligvis har jeg ikke materialet der underbygger min påstand. Sluteksten i brevet husker jeg tydeligt: Når skiltningen er på plads accepteres ingen yderligere skiltning på arealer i erhversområdet.

På trods af denne tekst har det været muligt for BowlingcentretVictor Kolbyes Vej nr. 17 at tilkøbe yderligere skilt på rabatten ved C.E.Christiansens Vej / Victor Kolbyes Vej.

Denne bemærkning må ikke opfattes som negativ kritik af Bowlingcentret - ejerne af dette aktivitetscenter har kun brugt den mulihed for markedsføring der var mulig. Bowlingscentret's tilstedeværelse i Maribo's industriområde har tilført en trafik af besøgende, som ikke tidligere har haft tilknytning til området. Denne trafik har kun haft positiv indflydelse på min "butik".

Orienteringsskilt ved Victor Kolbyes Vej

Skiltning for virksomheder på Englandsvej i Nykøbing Falster

På Prinsholmvej i Nykøbing Falster er der foretaget skiltning for virksomheder placeret på Englandsvej som vist på foto til højre for denne tekst.

Efter min mening er der her en fin kombination af et firmalogo og et "officielt skilt" til gavn for alle parter - trafiksikkerheden includeret.

Skiltning ved Prinsholmvej i Nykøbing Falster

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen,
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, Maribo.