4930-Logo

Torslunde

Siden er oprettet 25. december 2011.
                      Opdateret 04.01.2012.

Kloakering i Torslunde - en nødvendighed - men for hvem ?

Lolland Kommune er i gang med kloakering i landområderne for tilslutning af et mindre antal ejendomme i det åbne land. Denne kloakering er ( iflg. Lolland Kommune ) begrundet med et krav fra en EU lovgivning. EU kræver at spildevandet bliver renset - EU kræver ikke at denne rensning skal udføres på en bestemt måde. For Lolland Kommune ( og andre kommuner ) er det naturligvis "behageligt" at kunne henvise til EU, når der skal træffes nogle ubehagelige beslutninger.

Denne kloakering og tilslutning til samme kommer bag på en del husejere i de berørte områder. Som Hr. Gert Mortensen på sin sædvanlige humoristiske måde her i efteråret sagde til TV2 Øst . "Hvis man ikke har fulgt med i miljølovgivningen i de seneste 15 år, kan det sagtens bag på borgeren at denne skal tilslutte sig det kommunale kloaknet".

Hvis samme Hr. Gert Mortensen arbejdede indenfor en lidt længere tidshorisont end de nævnte 15 år, vidste han også at der indenfor Lolland Kommunes grænser var foregået lignende "uvidenhed" omkring tilslutning til et kloaknet - blot med modsat fortegn.

Vor private bopæl, Nystedvej 32, 4930 Maribo, overtog mine forældre den 01. oktober 1958. På dette tidspunkt var det besluttet at denne ejendom skulle tilsluttes den offentlige kloak - betalingen for denne tilslutning "var i gang" og mine forældre betalte den sidste del af kloakbidraget i 1959. Der skete dog ingen tilslutning - rørlægningen på vor ejendom var færdig - der var blot ingen "offentlige rør" at skabe tilslutning til.

Først i foråret 1993 - altså 34 år efter at fuld betaling for tilslutning var betalt, blev det muligt at foretage tilslutning til et kommunalt kloaksystem. Mine forældre havde dog ikke samme mulighed for at true med politianmeldelse som Lolland Kommune nu benytter sig af. Mine forældre havde heller ikke mulighed for at påpege en EU beslutning - Danmark kom bekendt først med i EF i 1973.

Da der er ligeret for loven i Danmark, forventer jeg at der på vor ejendom er godskrevet en sum udregnet efter samme model som den der er nævnt i Folketidende's artikel den 02. november 2011. Taksten er kr. 2.500,00 pr. måned + kr. 5.000,00 - med de 34 år's forsinkelse af mulig tilslutning er beløbet opgjort til kr. 1.025.000,00.

Denne ligeret gælder naturligvis også for beboerne i Torslunde ( og andre steder i Lolland Kommune hvor kloakering skal udføres ). Jeg tænker blot på at kommunens administration bør være borgernes service- og administrationsenhed over for de ting her i samfundet vi er fælles om - Lolland Kommune bør ikke være en modpol over for borgerne. Der må og skal kunne findes en rimelig løsning for de berørte husejere.

Lolland Kommune er udnævnt til klimakommune og vil gerne profilere sig som den grønne ø. I forhold til spildevandsrensning er der virkelig en mulighed at markere sig med en grøn løsning, i stedet for blot at "pløje" landskabet op for at flytte spildevandet 5, 10 eller flere km for at blive renset.

Der bliver talt om udvikling af landsbymiljøer - kald det hellere afvikling, når der ikke er sammenfald i Lolland Kommunes politik på området. Lad os tage udgangspunkt i artiklen fra 02. november 2011 og antage hvad "worst case" er : 1 ejendom på tvangsauktion, 2 personer på varig offentlig forsørgelse, boligen bliver måske købt på tvangsauktion af en skruppelløs spekulant, en familie med 3 - 5 børn "nordfra" lejer huset og vupti er indbyggertallet steget - men med ( måske ) yderligere X antal personer på offentlig hjælp.

Hr. Gert Mortensen og Lolland Kommune har fulgt en EU afgørelse om spildevand - det er klart at "det koster".

Forstår jeg hvorfor økonomien i Lolland Kommune er dårlig ?   -   ja, det hjælper.

04.01.2012   Iflg. artikel i Folketidende har Venstre's gruppeformand, Hans Ole Sørensen, gjort indsigelse mod Lolland Kommune's spildevandsplan og udtaler "at vi skal trække vejret og tage det roligt med at foretage milliardinvesteringer i spildevandsledninger". Begrundelsen er bl.a. at der bliver et overskud af boliger i Lolland Kommune, og mange af disse ligger i de områder hvor der er påbud om tilslutning til det offentlige kloaknet.

Kommentar til ovennævnte indsigelse :   Det var rart med en fornuftig indstilling.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen, Nystedvej 32, 4930 Maribo.

Jørn Rasmussen, Pileallé 5, 4760 Vordingborg havde et læserbrev i Folketidende den 22. december 2011 med forslag til "grøn rensning" i stedet for rensning på energiforbrugende rensningsanlæg - se nedestående tekst :

Nu er turen for kloakering i det åbne land for alvor kommet til Lolland kommune.
Jeg blot advare om, at man ikke gør den samme dumhed som Guldborgsund kommune og resten af landet lider under.
Det som kommunen tromler frem med betyder blot at man transporterer forurening fra en tilstandsform til en anden ( fra forurenet grundvand til slamdepoter i Gerringe ).
Man skal have for øje at den mest optimale form for spildevandsrensning er den korteste vej fra lorten til planterne, altså grøn rensning med pil, tagrør etc..
Planterens fotosyntese og solenergi klarer rensningen uden brug af fossile brændstoffer.
Denne form for rensning er i overensstemmelse med Miljølovens § 3, hvorimod kommunens "tilbud" krænker samme lov.
Derfor vil jeg opfordre kommunen om fuldstændigt at vaske tavlen ren, og begynde forfra på spildevandsplanlægningen.
Udarbejd en bred vifte af de muligheder som der faktisk i dag findes indenfor grøn rensning, som de berørte lodsejere kan anvende.
Det skal kun være når alle andre løsninger ikke kan anvendes, at der yderligere skal tilsluttes flere ejendomme til centrale rensningsanlæg ( slamfabrikker ).
Af fordele kan nævnes :

Se nedenstående links med information m.v. om spildevandsrensning i almindelighed :

Læs om rensning af spildevand i det åbne land ved at klikke på denne tekst.

25 års erfaring med grøn rensning.

Borgerne kontra embedsstanden.