Siden er oprettet 09. oktober 2007.

Træer skamferet af SEAS NVE
Klik på fotoet for at få vist et større.

SEAS NVE   - Brug energien bedre

Kort før 01.oktober 2007 udførte SEAS NVE en beskæring ( eller nærmest en skamfering ) af træer ved ved LEMVIGH MÜLLER's ( det tidligere LOUIS POULSEN ) domicil på Valdemar Henriksens Vej i Maribo's industrikvarter.

Det er naturligvis ikke SEAS NVE's problem at træerne vokser - ikke helt ind i himlen - men op i de få tilbageværende luftledninger. Affaldet fra denne skamfering er ej heller SEAS NVE's problem hvilket tydeligt fremgår af fotos på denne side.

SEAS NVE's hjemmeside bruges der meget plads på energibesparelser - energibesparelser der altid kombineres med omtale af CO2 udslip.

Der er et betydeligt mismatch mellem den handling jeg har set udført på naturen og SEAS NVE's officielle holdning. Det "klæder" heller ikke SEAS NVE at forurene omgivelserne med partikeludslip fra ældgammelt materiel i forbindelse med omtalte arbejde.

Da SEAS NVE overtog Maribo's elforsyning blev strømmen dyrere   - stordriftsfordele ?

Hvad fik vi som borgere i Maribo til gengæld ?

Et magasin fra SEAS NVE på fint glittet papir der kort går ud på følgende : Sluk på kontakten og spar strøm   foruden en fremgangsmåde omkring naturen ( og kunderne ) som ovenfor beskrevet.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen