Trekanten i Maribo
Klik på foto for at se "Trekanten" fra en anden vinkel.

Siden er oprettet den 06.10.2009.

Trekanten i Maribo
- et velplejet område trods...

Der har i de seneste 2 år, fra flere sider ( jeg selv inclusive ), været rejst kraftig kritik af "plejen" ( eller mangel på samme ) af de grønne områder i Lolland Kommune. Denne kritik har i flere tilfælde været velbegrundet.

Det var derfor en stor nydelse at se området ved "Trekanten" i Maribo under en gåtur en tidlig lørdag morgen i august. Området er var virkelig velplejet   - mere velplejet kan et område ikke være når det skal udføres maskinelt i forlængelse af de kæmpe arealer Lolland Kommune's medarbejdere skal vedligeholde.

Denne vedligeholdelse var ikke "kun en enlig svale"   - her primo oktober er området stadig pænt og nydeligt. Yderligere er søkantens siv nu blevet klippet ned.

I Folketidende har der fra en beboer i området været fremsat kritik af at der manglede at blive trimmet omkring træer m.v.. Denne trimning omkring træer må man ikke kunne forvente udført på så store arealer som vi, og dermed vor kommune råder over. Hvis denne beboer ikke ønsker at se på lidt langt græs ved træerne, vil der sandsynligvis ikke være nogen der nægter denne selv at udføre opgaven.

Som området ved "Trekanten" tager sig ud her i eftersommeren / efteråret 2009, kan der ikke udsættes noget på "behandlingen".

Med venlig hilsen
www.4930.dk / Jørn Jørgensen.