4930-Logo

Jørn Jørgensen
Klik på fotoet for at få vist et større-
nej, det passer ikke - denne størrelse
må være rigeligt.

Jørn's kommentar
til
Driftsleder Børge Hansen,
-   Lolland Vandforsyning
og
"Troværdigheden der blev væk".

Når man som "skadelidt" skal beskrive oplevelser, som dem jeg har været ude for i forbindelse med gravearbejde på forpladsen ved JAU2 ApS - Jørns Auto & PAVA Center, kan sådan en skildring let opfattes som noget ensidig. Jeg har dog hele vejen igennem forsøgt af bedste evne at skildre oplevelsen så naturligt som muligt.

Der er selvfølgelig her i livet større skuffelser / sker større skader end den jeg har været ude for iflg. den omtalte beskrivelse - jeg synes blot at jeg vil give min mening til kende. Denne tilkendegivelse er ikke blot "for at få luft" men i lige så høj grad for at advare andre borgere der er ved at komme i en lignende situation.

Min kone, Laila, spørger hvorfor jeg bruger så meget energi på denne "sag" - jeg svarer blot med et modspørgsmål: "Skal vi blot stiltiende læne os tilbage og vente på det næste tiltag der vil ødelægge nogen af vore værdier" ?

Det der ærgrer mig mest i denne situation er ikke at jeg selv skal betale for reetableringen af min forplads, nej det mest forfærdelige efter min mening er trods alt at man ikke på nogen måde kan stole på Hr. Driftsleder Børge Hansen - Lolland Kommune -   hvor er det dog ynkeligt .

Når man som jeg hver dag ser resultatet af Maribo Vandforsyng, Lolland Kommune - og Hr. Driftsleder Børge Hansen's reetablering af min forplads kan man let komme på den tanke at noget lignende med lethed kunne være udført af "Blå Stue" under ledelse af en taxichauffør   - Lollandsbanens chaufførstue er vel næppe lige stedet hvor man udklækker de største ledere indenfor entreprenørbranchen.

Det er naturligvis lysende klart at kommunesammenlægningen ikke har gjort noget positivt i offentligt ansattes forhold til borgerne. Når man som her på Lolland sammenlægger 7 gabende tomme pengekasser får man som resultat 1 stort hul i jorden.

Kommunerne er borgernes serviceorgan og vi borgere har en forpligtelse til at hjælpe de steder hvor det er muligt. I modsat fald vil det daglige arbejde, for de alt for ofte udskældte offentligt ansatte, blive besværliggjort i en grad som vi borgere ikke kan betragte som forsvarligt. Omvendt må vi borgere også forvente at blive ordentligt behandlet -   ikke kun at blive betragtet som et modstykke til det offentlige system   - dette system er trods alt os allesammen.

I mit tilfælde lod jeg velvilligt Hr. Driftsleder Børge Hansen ( på trods af min tvivl omkring reetablering ) fortsætte gravearbejdet på min forplads og forventede vel meget naturligt at aftalen blev overholdt   - ikke kun fra min side.

I bilaget til næste afsnit kan ses at Hr. Decentral chef Per Jensen og Hr. Driftsleder Børge Hansen ikke kan se at have gjort nogen fejl   - ovenikøbet er de så flabede at skrive at vandforsyningen har strukket sig endog meget langt. Ja, man skal være kommunal embedsmand for at se sagen på denne måde. Hvis nogen i denne forbindelse har "strukket sig" må det absolut være undertegnede - jeg kan ikke umiddelbart komme i tanker om nogen person der ville have fundet sig i den behandling jeg har været udsat for.

Nå - sagen er jo afsluttet af Hr. Decentral chef Per Jensen efter drøftelse med Hr. Driftsleder Børge Hansen ( link til email fra Hr. Decentral chef Per Jensen ).

I mailen er nævnt en mulighed for mig om at klage over afgørelsen - til samme adresse som Hr. Decentral chef Per Jensen Lolland Kommune   - hvor dum tror Hr. Decentral chef Per Jensen og Hr. Driftsleder Børge Hansen egentlig jeg er ?

Indrømmet   - jeg stolede på Hr. Driftsleder Børge Hansen fra Lolland Kommune den decemberdag i 2005.

Sidste: Da det er enhver ledelses ret ( og også pligt ) at bakke ens medarbejdere op forventer jeg naturligvis at de for mig ubehagelige oplevelser er udøvet efter Lolland Kommunes retningslinier. Det må samtidig være i enhver ledelses interesse at vide hvordan disse retningslinier påvirker kunderne - i dette tilfælde borgerne. Med baggrund i denne forventning har jeg den 18. november 2007 indleveret en informations- og takkeskrivelse til Lolland Kommunes øverste leder, Hr. Borgmester Stig Vestergaard ( link til skrivelse i pdf-format).

Denne skrivelse er af Lolland Kommunes Ledelsessekretariat opfattet som en klage ( link til kvittering for skrivelse ) hvilket på ingen måde var hensigten. Decentral Chef Per Jensen har jo afsluttet sagen med en enkelt flabet bemærkning ( se mail fra Hr. Decentral Chef Per Jensen via dette link ).

Lolland Kommunes behandling af skrivelsen som en klage kan jeg naturligvis ikke udsætte noget på - personligt, materielt og økonomisk har jeg ikke yderligere at tabe på dette kuldsejlede beskæftigelsesprojekt udført under ledelse af den ynkelige Hr. Driftsleder Børge Hansen.

Senere modtog jeg et brev underskrevet Hr. Borgmester Stig Vesterggard, dateret den 05. december 2007, hvori det fremgår at Lolland Vandforsyning er spurgt i sagen og udtaler at der ikke er sket fejl i sagsbehandlingen. Dette svar er jo forudsigeligt - det svarer til at politiet stopper al trafik på en given vej og spørger om vedkommende har kørt for stærkt.
Ovenikøbet meddeles at jeg har fået ydelser som ikke var indeholdt i aftalen - jeg er målløs - man skal som minimum være politiker eller have en anden svaghed for at se rigtigheden af dette. Brevet kan læses ved at klikke på dette ( link ).

For dette dygtigt udførte detektivarbejde synes jeg der skal sendes en tak for - det er sket såvel pr. brev ( link ) som i elektronisk form ( link ) for at sikre alle implicerede "detektiver" har fået et eksemplar.

Et naturligt spørgsmål for læseren af denne side kan naturligvis være:   Hvorfor "pudser" ham Jørn ikke blot en advokat og derefter retssystemet på Hr. Driftsleder Børge Hansen og Lolland Vandforsyning når han mener at have ret.

Svaret er: Det har min virksomhed ikke økonomi til. Det vil tage måske flere år at føre sådan en sag. Hvad der er værre   - vi kan ikke bruge pladsen i denne tid da der skal udføres syn og skøn. Det er nok bedst at erkende sit nederlag som lille selvstændig erhervsdrivende uden yderligere sværdslag.

MEN - det er trods alt ikke negativt altsammen. Når jeg har "fordøjet" den beskidte behandling jeg har fået, læner jeg mig stille tilbage i stolen, lukker mine øjne og tænker med et lille smil på læben :

Nørj, hvor jeg dog føler mig anstændig.

Mine tanker går dog til Hr. Drifsleder Børge Hansen's daglige samarbejdspartnere.

Jeg forstår nu bedre at JAU2 - Jørns Auto har kunder der er kommet i "vor butik" i både 20, 25 og enkelte i 30 år.
Svaret er helt enkelt:   Troværdighed   ( men vi driver jo heller ikke en monopolvirksomhed ).

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32   /   Victor Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo.