4930-Logo

Planten Boha Van De Wits
·
Planten "Boha Van De Wits"
 
Dansk navn "Asfaltslørhale"

 

Planten "Boha Van De Wits"

Et svar på vor søgning for at finde yderligere oplysninger omkring den af Maribo Vandforsyning skænkede plante finder vi i "Bio Teknisk Visuelle Årbog 2005" ( udgivet af pl18slager.dk ). Navnet på planten er som ovenfor skrevet "Boha Van De Wits" og af yderligere interessant information kan nævnes:

Planten "Boha Van De Wits" gror fortrinsvis i områder af hårdt materiale og gerne i varm asfalt. Denne varme asfalt sørger i forårstiden for at planten nærmest "springer frem". Kendetegnende for "Boha Van De Wits" er at planten ofte skyder frem i områder hvor folk med en anløben moral har hærget.

Nu er navnet så at sige "i hus" hvorfor den videre granskning efter oplysninger sker gennem internettet. En søgning i askmaribo.jj leder os til biologiprofessoren "Roever Van Vaerk". Der er utroligt meget materiale på dennes website omkring "vor plante" og da sitet også indeholder et telefonnummer er der ikke langt fra tanke til handling.

"Roever Van Vaerk" er af hollandsk afstamning ( ligesom vor plante - viser det sig ) men er nu bosiddende i USA. "Roever Van Vaerk" fortæller os utroligt mange spændende ting omkring "Boha Van De Wits" men specielt hæfter vi os ved at personer der har lagt kimen til områder hvor "Boha Van De Wits" fremkommer ofte rammes af en middelsvær, og i nogle tilfælde, svær demens - en tilstand der desværre viser sig at fremkome uden forvarsel.

Personer som skal diagnosticeres for denne lidelse er utroligt svære at arbejde med, idet de ikke selv har problemer med tilstanden   - det er udelukkende personer udenfor den nærmeste omgangskreds der lider tab ved kontakt med personen.

For at dække over tilstanden fremkommer personen ofte med urigtigheder og det der er værre. På grund af dette forhold kan sundhedspersonale, der skal diagnosticere personen, ofte forveksle ovennævnte tilstand med Münchhausen - syndromet ( en tilstand hvor hvor patienten foregiver, overdriver eller skaber symptomer på sygdom for at få opmærksomhed og sympati ).

Denne specielle form for demens rammer ( heldigvis ) oftest personer som "Roever Van Vaerk" udtrykker det: ".. still are wet behind the ears" og tilføjer på sit gebrokne engelsk "as you call it in danish" ( dette kun for at fortælle at han da har været i Danmark som ganske ung ).

"Roever Van Vaerk" understreger at der ikke er set tegn på førnævnte tilstand ( altså demens ) hos personer der færdes i og omkring områder med "Boha Van De Wits"   - ( pyh - ha ).

I løbet af samtalen er det tydeligt at "Roever Van Vaerk" har sat sig rigtig god ind i de problemstillinger han omtaler   - en person som "Roever Van Vaerk" savner vi her i området.

Efter lidt småsludder på vor fælles gebrokne engelsk takker vi for samtalen med de yderst interessante og for os opklarende oplysninger om vegetationen i vor forplads.

Sidste:   Efter denne side er blevet offentlig tilgængelig er vi blevet kontaktet af den danske biologistuderende Fr. Ditte E. Mens der kort fortalte at "Boha Van De Wits" på dansk bliver kaldt Asfalt Slørhale - ringen er sluttet og vor forståelse har nået uanede højder.

Redaktionen.