4930-Logo

Gravekasse kan leje hos JJ Maskinudlejning
Gravekasse kan lejes for
et beskedent beløb hos
JJ Maskinudlejning i Sakskøbing.
Klik på fotoet for at få
vist et større.

Brug af gravekasse

Når det er nødvendigt med en dyb udgravning hvor der efterfølgende skal foretages manuel reparation er det nødvendigt at grave "med anlæg" hvilket vil sige at hullets sider ikke må være lodrette. Hullet udgraves derfor med skrå sider for at undgå den livsfarlige sammenstytning.

En anden måde at sikre arbejdspladsen på er ved at anvende en gravekasse ( se foto - evt. større udgave ). Når denne teknik anvendes kan man foretage en væsentligt mindre udgravning. For at sikre mod sammenstyrtning sænkes denne gravekasse ned i bunden af hullet - gravekassens sider spændes mod udgravningens sider og efterfølgende foretages det nødvendige reparationsarbejde i sikre omgivelser.

Nederst på denne side er vist praktisk anvendelse af en gravekasse. I dette tilfælde er der tale om arbejde med at føre fjernvarmerør under Lollandsbanen's spor på C.E.Christiansens Vej i maribo.

I dagene op til dette foto blev taget har der hersket en hektisk aktivitet såvel ved området som nede i udgravningen. Ved passage af området har det været tydeligt at disse medarbejdere har arbejdet roligt "i dybet".

Anvendelse af gravekasse ved C.E.Christiansens Vej