4930-Logo

Affald

Siden er oprettet 29. januar 2012
                      Opdateret 29.01.2012.

Erhvervsaffald i Lolland Kommune

Efter at have læst tilgængeligt materiale vedr. ændring af affaldsregulativ for erhvervsaffald i Lolland Kommune på såvel www.lolland.dk som i annoncer, har jeg følgende kommentarer.

Jeg synes det er fint at erhvervsvirksomheder selv kan bestemme om de vil benytte ( og betale ) for brug af de lokale genbrugspladser, men den "nye" kuponordning dækker ikke erhvervslivets behov, og matcher ej heller den profil som Lolland Kommune ønsker.

Ved den "gamle" ordning, hvor virksomheden betalte et årligt gebyr for brug af genbrugspladser, var der en mulighed for at benytte disse til aflevering af mindre mængder efter behov. Med den kuponordning der er annonceret, er der ingen økonomi i at aflevere efter behov - affald skal opbevares til senere aflevering for ikke at undergrave virksomhedens indtjening ( det er ikke muligt at viderefakturere dette forøgede håndteringsgebyr til forbrugeren ).

For mit eget vedkommende betyder det at alm. affald skal opbevares i måske 1 år, hvorimod jeg kan aflevere farligt affald løbende, da dette betales efter vægt. For en bygningshåndværker betyder det at denne ikke kan aflevere affald "på vej hjem" uden en større regning til følge.

Betaling via kuponer og biltype - der er ikke "match" mellem betalingen iflg. annonceringen. Det er ikke rimeligt at det koster mere at aflevere affald på en trailer der er trukket af en varebil, end affald på en trailer der er trukket af en personbil. Dette skal forstås på den måde at der ikke nødvendigvis er plads til affald i en varebil - en varebil til brug for en bygningshåndværker har typisk en opbygning med reoler m.v., hvilket ikke levner plads til affald. Min egen varebil er tom og kan rumme affald.

Ovenstående betyder øget kørsel for at få en økonomi i affaldshåndteringen. Denne ekstra kørsel betyder forøget brug af energi og matcher ikke Lolland Kommune's ønskede grønne profil.

Lolland Kommune's øverste ledelse ønsker også at fremstå som en erhvervsvenlig kommune - det er derfor nødvendigt at tage hensyn til erhvervslivets ønsker. Dette anses for at være muligt inden for de rammer det fælleskommunale affaldsselskab, REFA, arbejder under.

Konklusion : Kuponordningen bevares men revideres mht. den virkelige affaldsmængde ( køretøj ). Samtidig bør virksomhederne tilbydes en ordning som den gamle med f.eks. et kort der tillader aflevering "i klatter". Den enkelte virksom skal så årligt tage stilling til hvilken ordning man ønsker.

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 - 4930 Maribo.

Klik her for at læse høringssvaret fra Flemming Petersen ( Gaulgårdens Tømrer Snedker ).

Høringssvar indsendt til Lolland Kommune   -   TMM@lolland.dk.

REFA annonce om affaldskuponer for erhvervsaffald.